2015. gadā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālās nodaļas valsts inspektori apsekoja valsts nozīmes mākslas pieminekli – kapa piemineklis Oskaram Kalpakam (valsts aizsardzības Nr. 4052), un konstatēja, ka nepieciešams  veikt pieminekļa aprūpes darbus – attīrīšanu no apsūnojuma, šuvju un plaisu aizpildīšanu ar atbilstoša sastāva saistmateriālu.

Pašvaldība, apzinoties Oskara Kalpaka kapa pieminekļa nozīmi Latvijas Republikas vēsturē un izrādot pienākošos cieņu varoņiem, kas atdeva savu dzīvību par neatkarīgu un brīvu Latviju, izvirzīja mērķi – sagaidot Latvijas Republikas 100. gadadienu,  līdz 2018. gadam sakārtot Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambli.

2015. gada 29. decembrī ar domes sēdes lēmumu Nr. 17  Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansamblis „Visagala kapos” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, tika uzņemts Lubānas novada pašvaldības bilancē. Vidzemes restauratoru biedrība veica Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa pirmsrestaurācijas zinātnisko izpēti, uz kuru balstoties, 2016. gadā pašvaldība piesaistīja Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas finansējumu 3000 EUR apmērā un Aizsardzības ministrijas piešķirto 10893 EUR, lai veiktu pieminekļa aprūpes darbus.

Darbus veica SIA "Multi Heritage", restauratori Edgars Janočko un Mārtiņš Zemturis, saskaņā ar Ivo Grauduma izstrādāto Oskara Kalpaka pieminekļa restaurācijas programmu (Rīga, 2016.)

2016. gada novembrī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālās nodaļas valsts inspektori vēlreiz apsekoja Oskara Kalpaka kapa pieminekli un konstatēja, ka:

• Ir veikti pieminekļa restaurācijas darbi: virsmu tīrīšana, granīta bloku deformāciju labošana, balsta mūra daļu nostiprināšana un apmetuma atjaunošana, bojāto šuvju atjaunošana, metāla daļu – lentu restaurācija, granīta zudumu pieveidošana, darbu laikā pieminekļa sānos esošo kāpņu pakāpieni nomainīti pret citiem atbilstošiem granīta pakāpieniem.

• Pieminekļa restaurācijas programmā izvirzītie mērķi ir sasniegti, pieminekļa atjaunošanas darbi pilnībā pabeigti labā kvalitātē. Darbi veikti atbilstoši iesniegtajam pieminekļu pārveidošanas darbu pārskatam.

Lai mēs visi ilgstoši varētu priecāties par šiem veiktajiem darbiem, turpmāk vajadzētu atturēties no svecīšu likšanas uz pieminekļa virsmas, kā arī rūpēties par nolikto ziedu savlaicīgu noņemšanu no pieminekļa virsmas.

 

Lubānas novada pašvaldības
kultūras darba speciāliste
Ilze Kraukle

 

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam