Šā gada 7. martā plkst. 13.00, Lubānas pilsētas klubā norisināsies skolēnu skatuves runas un mazās formas uzdevumu konkurss.

Konkursa mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas un sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Konkursu organizē: Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

Konkursa dalībnieki: Izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības) skolēni.

Norise: Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumi (literārie uzvedumi, literārās kompozīcijas, miniatūras, skeči, lugu fragmenti u.c.) tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.

Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.

1. kārtai pieteikumus iesūtīt līdz 2017. gada 27. februārim pa e-pastu: izglitiba@lubana.lv.

Laipni aicināti arī skatītāji!

Vairāk par konkursu nolikumā.

Pieteikums skolēnu skatuves runas konkursam Lubānas novadā

Pieteikums mazās formas uzvedumu konkursam Lubānas novadā

Nolikums

 

 

 

 

 

 

 

Jaunākie notikumi

13
Dec
Meirānu bibliotēkā
"Mākslas pieskāriens saviļņo dvēseli" Tikšanās ar mākslas un mūzikas terapeiti, dziesminieci Vitu Krūmiņu no

13
Dec
Lubānas pilsētas klubā
Netālu no auniņa Šona fermas ir avarējis piemīlīgās un draiskās citplanētietes Lu-Las kosmosa

14
Dec
Meirānu tautas namā
Dziesmu autora Kaspara Antesa sastapšanās ar dzejnieka Jāņa Gavara dzeju un dzīvesstāstu. Pasākums