Šā gada 7. martā plkst. 13.00, Lubānas pilsētas klubā norisināsies vokālais mūzikas konkurss "Balsis 2017" un Lubānas novada skolu audzēkņu mūzikas konkurss "Līdzbalsis 2017".

Konkursa "Balsis 2017" mērķis ir stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, apzinot sava kultūrvēsturiskā novada tautas dziesmu mantojumu, padziļinot zināšanas par latviešu tautas dziesmu un sekmējot jauna, mākslinieciski augstvērtīga un radoša vokālo ansambļu repertuāra apguvi un paplašināšanu. Veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību, izaugsmi un attīstību un atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā. Attīstīt, kopt un pilnveidot vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot tiem iespējas uzstāties, pilnveidojot vokālo ansambļu skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmi, kā arī izvērtēt vokālo ansambļu sniegumu un sniegt metodisko atbalstu to darbībai.

Savukārt konkursa "Līdzbalsis 2017" mērķis ir kopt un attīstīt mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot iespējas uzstāties un pilnveidot skatuvisko pieredzi.

Vairāk par abiem konkursiem, to norisi, dalībniekiem, repertuāru, pieteikšanos un citu svarīgo informāciju lasīt nolikumos:

Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2017" dalībnieku pieteikuma anketa 1. kārtaskonkursā

Vokālās mūzikas konkursa "Līdzbalsis 2017" dalībnieku pieteikuma anketa

 

 

Jaunākie notikumi

07
Dec
Lubānas pilsētas klubā
Ikvienam ir nācies nopirkt labu mantu, ko pats beigās nemaz nelieto. Tāpat arī mājās bieži putekļus krāj bērnu

07
Dec
Lubānas evanģēliski luteriskās draudzes baznīcas mazajā baznīciņā
Muzikālie jaunieši - Loreta Māliņa, Māra Imša, Helēna Gerševica, Edijs Gutāns un Keita Putniņa

07
Dec
pie Lubānas pilsētas kluba
Jautras rotaļas un spēles kopā ar DOMINO un RIČURAČA KAULIŅIEM, jūs sasildīs karstais dzēriens un

08
Dec
Lubānas evanģēliski luteriskā baznīcā
Svētdienas skola