Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." ietvaros ir atbalstīts projekts "Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem" (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2205-000002.) Projekta kopējās izmaksas – EUR 20069,26. Projekta publiskais finansējums - EUR 13865,54. Projektu paredzēts realizēt līdz 2017. gada 20. decembrim. 

Projekta mērķis:

Ar šo projektu Lubānas novada pieciem amatiermākslas kolektīviem tiks iegādāti tautas tērpi, kas nesīs vēstījumu par šiem kolektīviem raksturīgo kultūras mantojumu un kolektīvi būs sagatavoti XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 2018. gadā. Iegādātie tautastērpi būs Lubānas novada pašvaldības pamatlīdzekļi. Šī projekta ietvaros esam paredzējuši iegādāties tautas tērpus Lubānas kultūras nama tautas deju ansamblim "Lubāna", Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīvam "Žuburi", Lubānas folkloras kopai "Lubāna", Lubānas kultūras nama senioru sieviešu korim "Noskaņa" un Meirānu tautas nama vecākās paaudzes deju kolektīvam "Meirāni".

Tautas tērpu komplekti tiks veidoti balstoties uz LNKC tautastērpu nozares padomes tautas tērpu konsultantes Anetes Karlsones un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenā krājuma glabātājas Laimas Garās ieteikumiem, izmantojot jau esošos tērpus, tos komplektējot ar projektā iegādātajiem tērpiem.

Projekta ietvaros austos izstrādājumus nodrošinās V. Bļinkovas individuālais uzņēmums "MĀKSLA", šūtos izstrādājumus - saimnieciskās darbības veicējs Pēteris Čaikovskis, šūtos ar izšuvumu izstrādājumus - SIA "MUDURI".

 

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

17.02.2017.

 

 

 

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu