Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem

Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai un meža īpašniekiem 2017. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas. 

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Lubānas pilsētas kultūras nams, Tilta  iela 14, Lubāna, Lubānas novads

Datums: 08.03.2017

Gr. nr.3Ma-S 

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

10 00-

10 30

0,5

SIA LLKC darbības virzieni.

Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību un konsultāciju projekts.

Aija Vīgnere, SIA LLKC Madonas biroja vadītāja

 10 30-

11 00

0,5

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2017. gadā, 4. kārta.

Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts ( mācību iespējas par meža tēmām)  un konsultāciju projekts.

 

Mairita Bondare, MKPC Madonas nodaļas vecākā konsultante

11 00-

11 30

0,5

LEADER atbalsta iespējas uzņēmējdarbībā.

Jogita Baune, Madonas novada fonda vadītāja

11.30

11.45

 

Kafijas pauze

 

11 45-

12 15

0,5

AS ”Attīstības finanšu institūcijas Altum” valsts atbalsta programmas-uzņēmējdarbības attīstībai.

Valtis Krauklis, ”Attīstības finanšu institūcijas Altum” Gulbenes reģionālā centra vadītājs

12 15

12 45

0,5

Likumdošanas izmaiņas nodokļos un nodevās 2017.gadā

Līga Īvāne, VID Nodokļu pārvaldes, Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas Metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore

12.45

13 15

0,5

Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2017. gadā, tā saņemšanas nosacījumi, atbalsta apjoms, izmaksas kārtība.

Aija Ozoliņa, pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja

13 15

13 45

0,5

LEADER projektu administrēšana

Judīte Podniece, pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītājs

13 45

14 15

 

Nosacījumi platību maksājumu saņemšanā 2017. gadā.

Anna Stiebriņa, pārvaldes ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja

Kopā st.

4.0

 

 

 

 

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu