Kaut kur tālumā uz lauka dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis, kad uz skolu doties laiks.

Spēku un izturību skolēniem, vecākiem un pedagogiem jaunajā mācību gadā!

30. augustā Lubānas novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks un izglītības darba speciāliste Dace Mežsarga apsekoja novada pašvaldības izglītības iestādes: Meirānu Kalpaka pamatskolu, pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši”, Lubānas vidusskolu un Lubānas Mākslas skolu. Visās skolās galvenais sarunu temats bija – mācību satura pilnveidošana, mācīšanās procesā izmantojot kompetenču pieeju. Gan Lubānas vidusskolā, gan PII “Rūķīši” pedagogi nopietni gatavojas jaunajam mācību saturam, domā: kā mācīs, ko mācīs. Meirānu Kalpaka pamatskolas pedagogi pārsteidz ar savu operatīvo pieeju jaunā mācību satura izveidē, jau ir pārdomāti temati, sadalīti pienākumi. Mākslas skolā atzīst, ka ik pa laikam tiek pielietota kompetenču pieeja. Kā veiksies mūsu pedagogiem, kādi būs apmācību rezultāti, rādīs, protams, laiks.

Secinājums pēc novada skolu apmeklējuma: izglītības iestādes gatavas jaunajam mācību cēlienam 2017./2018.

Mācības Lubānas vidusskolā šogad uzsāks 176 audzēkņi, pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” mācīsies 77 audzēkņi, Meirānu Kalpaka pamatskolā – 42.

Ligita Pētersone

 

Jaunākie notikumi

17
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva

20
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

26
Sep
Meirānu tautas namā

26
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā