Atkal tuvojas laiks, kad Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku pasākumā varēsim godināt novada labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus, godināt novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus.Pretendentus var pieteikt sekojošās nominācijās: „Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā – 1 nominācija;

„Gada cilvēks izglītībā” – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā – 1 nominācija;

„Gada cilvēks kultūrā” – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un novada vārda popularizēšanā – 1 nominācija;

„Gada cilvēks sportā” – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda popularizēšanā – 1 nominācija;

„Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novadā – 1 nominācija;

„Gada cilvēks labdarībā” – par nesavtīgu ieguldījumu novada labā – 1 nominācija;

„Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldības darbā” - par nozīmīgu ieguldījumu novada labā – 1 nominācija;

„Gada cilvēks savā amatā” – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību;

„Gada jaunietis” – par aktīvu darbošanos sabiedriskajās organizācijās, amatiermākslas kolektīvos, neformālās izglītības pasākumos, par sasniegumiem mācībās, sportā, kultūrā un uzņēmējdarbībā, kas ar savu darbību rada pozitīvu piemēru citiem Lubānas novada jauniešiem un ir veicinājuši Lubānas novada atpazīstamību valsts un pasaules mērogā – 1 nominācija;

„Mūža ieguldījums” – ilggadējs godprātīgs darbs un ieguldījums sava novada un tā iedzīvotāju labā;
„Lauku sētas saimnieks” – par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un lauku dzīves veida popularizēšanā – 1 nominācija.

Kas jānorāda pieteikumā, kas var iesniegt pieteikumu, pieteikuma veidlapas un citas ziņas par pašvaldības apbalvojumu “Lubānas novada gada cilvēks” pieejamas pašvaldības mājaslapas www.lubana.lv sadaļā / Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti /Nolikumi.

Pretendentus var pieteikt līdz 10. oktobrim, pieteikuma veidlapu iesniedzot domes kancelejā.

Jaunākie notikumi

20
Sep
Dabas taka pie stenda
18:00 – 19:00 “Lubāna, zaļākā pilsēta Latvijā?” Orientēšanās sporta veida...

21
Sep
Lubānas pilsētas kluba lielajā zālē, Tilta ielā 14, Lubānā
  Lai uzklausītu Lubānas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju viedokli...

21
Sep
Dabas takā pie stenda
18:00 – 19:00  “Zaļais skrējiens” pa Lubānu. Tikšanās Dabas takā. Skrējiens,...