26. oktobra domes sēdē tika piešķirti pašvaldības apbalvojumi “Lubānas novada gada cilvēks” nominācijām

 

„Gada cilvēks” – Zemessardzes 3.brigādes, Zemessardzes 25.kājnieku bataljona 2. kājnieku rotas virsseržantam Mārim Ezeriņam – par nozīmīgu ieguldījumu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā un novada  atpazīstamības veicināšanā.

„Mūža ieguldījums” – Lubānas novada iedzīvotājai Skaidrītei Kalniņai – par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

„Mūža ieguldījums” – Lubānas kultūras nama lauku kapelas “Meldiņš” vadītājam Andrim Dzenim – par  nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tradīciju izkopšanā Lubānas novadā.

„Gada cilvēks izglītībā” – Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores vietniecei mācību un audzināšanas darbā Ilzei Stiprajai – par nozīmīgu ieguldījumu starptautisko projektu koordinēšanā un vadīšanā Meirānu Kalpaka pamatskolā.

„Gada cilvēks kultūrā” – Lubānas kultūras nama tautas deju kolektīvu vadītājai Lailai Ozoliņai – par TDA „Lubāna” un jauniešu deju kolektīva „Žuburi” augstiem sasniegumiem, novada vārda popularizēšanu Latvijā un ārpus tās robežām.

„Gada cilvēks sportā” – basketbola komandai “Lubāna”: Magnusam Mūkinam, Edgaram Saulītim, Ģirtam Žeieram, Rolandam Saleniekam, Kristapam Pērkonam, Marekam Masam, Mārtiņam Petrovam, Ričardam Kolātam, Marekam Krēsliņam, Edijam Smilgam, Rinaldam Kočānam, Kristapam Līcītim, Kasparam Ozoliņam – par sportiskajiem sasniegumiem 2017. gadā un novada vārda popularizēšanu.

„Gada jaunietis” – Vidzemes augstskolas 4. kursa studentei Katrīnai Valainei – par ieguldījumu pozitīva jaunieša tēla veidošanā,  par novada vārda  atpazīstamības veicināšanu.

„Gada cilvēks labdarībā” – uzņēmējam, z/s “Vilces” īpašniekam Guntim Klikučam – par nesavtīgu ieguldījumu novada labā.

„Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldības darbā” – Lubānas novada sociālā dienesta direktores vietniecei Vijai Banderei – par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā jomā novadā.

„Gada cilvēks savā amatā” – Lubānas vidusskolas grāmatvedei Līgai Birziņai – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

„Gada cilvēks savā amatā” – VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” sociālā sektora vadītājai Dacei Valainei – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

„Gada cilvēks savā amatā” – ģimenes ārstei Veltai Igaunei – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

“Lauku sētas saimnieks” – lauku sētas saimniekiem Ingrīdai un Jānim Akmeņiem – par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un lauku dzīves veida popularizēšanā.

Pašvaldības apbalvojuma nominanti tiks sumināti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos pasākumos – 17. novembrī plkst. 18.00 Meirānu tautas namā un 18. novembrī plkst. 17.00 Lubānas pilsētas klubā.

 

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu