Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Lubānas novada Indrānu pagastā no 2017. gada 21. novembra tiek mainīts Meirānu pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Meirānos pasta pakalpojumi katru darbdienu tiks nodrošināti līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Meirānu stacija katru darbdienu no plkst. 8 līdz 9. Iedzīvotāji saņems visus pasta pakalpojumus, kas bija pieejami līdz šim, vai arī varēs izvēlēties tos saņemt pie  pastnieka savā dzīvesvietā.

 

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Meirānu pasta nodaļā, kas ir vidēji divi sūtījumi darbdienā un rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 4600 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

 

Tāpat kā līdz šim, Meirānu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

 

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

 

Ar pastnieka starpniecību Indrānu pagasta Meirānu iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Meirānu iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 25700089.

 

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Meirānu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 648 94440 vai 26655483 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Lubānas pasta nodaļu Baznīcas ielā 8, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās plkst. 8–13.30, pārējās darbdienās plkst. 8–12.30 un plkst. 13–15.30.

 

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

 

 

Sīkākai informācijai:

Gundega Vārpa | Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja

Tālr.: +371 67608505 | Mob.: +371 26628729

E-pasts: pr@pasts.lv; gundega.varpa@pasts.lv

twitter.com/latvijas_pasts | facebook.com/latvijas.pasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu