SIA “Pilsētvides serviss” informēja Lubānas novada pašvaldību, ka ievērojot Dabas resursu nodokļa likumā noteikto, dabas resursu nodokļa (DRN) likme laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim ir noteikta 35 EUR/tonnā līdzšinējo 25 EUR/tonnā vietā. Kopējais poligona noglabāšanas tarifs (t.sk. DRN) tiek paaugstināts no 50.52 EUR/ tonnā uz 55.52 EUR/tonnā. Samaksa par atkritumu apglabāšanu SIA “AP Kaudzītes” poligonā tiek veikta, pamatojoties uz ievestajām tonnām, savukārt, Sabiedrība maksu par sadzīves atkritumu izvešanu no klientiem iekasē pamatojoties uz kubikmetriem. Ņemot vērā, ka atkritumu apglabāšanas izmaksas ir pieaugušas par 5.00 EUR/t, kā arī atkritumu vidējo svaru – 160 kg/m3, deponēšanas izmaksu sadārdzinājums ir 0.80 EUR/m3 bez PVN (EUR 5.00 x 0.160=0.80). Atsaucoties uz augstāk minēto, atkritumu apsaimniekošanas operators lūdza apstiprināt no 2018. gada 1. janvāra atkritumu izvešanas tarifu 15.19 EUR/m3 bez PVN, līdzšinējā tarifa 14.39 EUR/m3 bez PVN vietā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (27.11.2017., prot. Nr. 12, 1.§), Lubānas novada pašvaldības dome nolēma apstiprināt sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu – 15,19 EUR par 1 m3 (bez PVN).
Lēmums stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

 

Jaunākie notikumi

26
Sep
Meirānu tautas namā
Tradīciju kopa “Sietiņš’’ aicina uz Rotaļu pēcpusdienu Miķeļdienu gaidot

26
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā

27
Sep
Lubānas pilsētas klubā
Filma vēsta par kādu izklaidīgu stārķi, kurš ir sajaucis adreses un aiznesis lācim pandu mazuli.

28
Sep
Lubānas pilsētas centra laukumā
Plkst. 9.00 Lubānas centrā ANDELĒŠANĀS ar ēdamām un dzeramām lietām, kājās un mugurā velkamām - lieliem un