Lubānas novada pašvaldība

izsludina pieteikšanos uz

 Jaunatnes lietu speciālista amatu

(uz laiku līdz diviem gadiem, amatalga 706 EUR/mēnesī)

Galvenie pienākumi:

 • Plānot un realizēt jaunatnes politiku novadā;
 • Vadīt jauniešu centra administratīvo darbu;
 • Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību;
 • Organizēt jauniešus izglītojošus, attīstošus un audzinošus pasākumus, nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 • Veikt neformālās izglītības izglītojošus pasākumus jauniešiem;
 • Izvērtēt jauniešu brīvā laika lietderīgas izmantošanas un izaugsmes vajadzības;
 • Izstrādāt un realizēt jaunatnes lokāla, reģionāla un nacionāla līmeņa projektus;
 • Veicināt sadarbību ar pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un sociālā darba struktūrvienībām un nevalstiskajām organizācijām;
 • Organizēt jauniešu brīvprātīgo darbu novadā;
 • Nodrošināt informācijas pieejamību jauniešiem par jaunatnes lietām un jauniešu centra darbību;
 • Pārzināt ar nozari saistīto normatīvo bāzi.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (vēlams pedagoģiskajā vai sociālajā jomā);
 • Teicamas saskarsmes spējas;
 • Izteikti attīstītas organizēšanas un plānošanas spējas;
 • Pieredze lietvedības dokumentu sagatavošanā;
 • Vēlama pieredze darbā ar jauniešiem vai bērniem;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru.

 Pieteikumā iekļaujami sekojoši dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule;
 • Curriculum Vitae (CV);
 • izglītības dokumentu kopijas;
 • Eseja „Mūsdienu jaunietis Lubānas novadā” (apjoms – līdz divām lappusēm).

Pieteikuma dokumentus pretendenti var nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@lubana.lv vai pa pastu Lubānas novada pašvaldībai, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830, vai iesniegt personīgi līdz 2017.gada 29.decembrim. Papildus informācija pa tālruni 64894941

 

Jaunākie notikumi

26
Sep
Meirānu tautas namā
Tradīciju kopa “Sietiņš’’ aicina uz Rotaļu pēcpusdienu Miķeļdienu gaidot

26
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā

27
Sep
Lubānas pilsētas klubā
Filma vēsta par kādu izklaidīgu stārķi, kurš ir sajaucis adreses un aiznesis lācim pandu mazuli.

28
Sep
Lubānas pilsētas centra laukumā
Plkst. 9.00 Lubānas centrā ANDELĒŠANĀS ar ēdamām un dzeramām lietām, kājās un mugurā velkamām - lieliem un