Biedrības “Aborieši” realizētais projekts "Esi aktīvs Lubānā" nodrošinās Lubānas novada iedzīvotājiem un novada viesiem aktīva dzīvesveida iespējas,

paplašinot un uzturot esošās dabas takas un izveidojot jaunas.

Projekta  realizācija sniegs iespēju kvalitatīvi uzturēt jau labiekārtotās teritorijas, kā arī labiekārtot un uzturēt jaunas teritorijas, jo biedrībai ar šobrīd pieejamo aprīkojumu to nav iespējams nodrošināt (kopumā plānots uzturēt 20 km garu trašu teritoriju). Projekta ietvaros tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums: raiders ar pļaušanas agregātu un agregāti kvadraciklam. Aprīkojums nodrošinās stigu pļaušanu, reljefa līdzināšanu, frēzēšanu, dabas takas pļaušanu.

Labiekārtotā dabas taka, tāpat kā iepriekš, būs brīvi pieejama visiem interesentiem jebkurā laikā. Tāpat arī būs ar jaunizveidoto veloceliņu Lubāna - Meirāni. Šīs iekārtotās teritorijas dos iespēju paplašināt savu piedāvājuma klāstu, organizējot jaunas un interesantas sacensības novada iedzīvotājiem un viesiem. Piedzīvojumu sacensības, orientēšanās, velobraukšana, meža taku skriešanas sacensības. Teritorija tiks izmantota gan vasarā, gan arī ziemā, tiks organizētas arī talkas, pārgājieni u.c. aktivitātes.

Gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem tiks nodrošināta iespēja pastaigāties, braukt ar velosipēdiem pa šīm takām. Sakārtotā vide un pieejamās aktivitātes piesaistīs arī tūristus, kas ir ļoti būtiski tādam nelielam novadam kā Lubānas novads.

 

Projekta iesniedzējs: biedrība “Aborieši”

Projekta nosaukums: “Esi aktīvs Lubānā”
Numurs:  Nr.17-05-AL23-A019.2202-000006
Kopējās un/vai attiecināmās izmaksas -13070,90 EUR
Publiskais finansējums – 11763,81 EUR

Informāciju sagatavoja:

Biedrība "Aborieši"

 

Jaunākie notikumi

26
Sep
Lubānas Jaunajos kapos

26
Sep
Lubānas pilsētas estrādē
Jums spēlēs grupa "Kamēr jauni" Ieeja: 3 EUR

27
Sep
Lubānas pilsētas centra laukums
No plkst. 9.00 Lubānas centrā Pirksim, pārdosim, tirgosimies!Apskatīsim citus, parādīsim sevi! TIRGOŠANĀS ar ēdamām un dzeramām lietām, kājās un mugurā velkamām - lieliem un maziem,

27
Sep
Dabas takā "Aiviekstes ozoli"