2018. gada 28. februārī Lubānas novada domes sēdē ir pieņemts lēmums ”Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu”.

Lubānas novada pašvaldība paredz izstrādāt vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem 7 gadiem, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumi Lubānas novada attīstībai. Attīstības programma tiks izstrādāta saskaņā ar Lubānas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030. gadam, izvērtējot nacionālos, reģionālos un kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumentus. Lubānas novada attīstības programma ietvers esošās situācijas analīzi, stratēģisko daļu, rīcības un investīciju plānu, kā arī attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību. Attīstības programmu sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību izstrādā SIA “Baltkonsults”.

Attīstības plānošanas dokumenta izstrāde ilgs līdz 2018. gada decembrim. Aicinām Lubānas novada iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi iesaistīties turpmākajā teritorijas attīstības plānošanā, jo ilgtspējīga Lubānas novada nākotne nav iespējama bez visu mūsu līdzdalības. Attīstības programmas izstrādes laikā paredzēts veikt dažādus sabiedrības iesaistīšanas pasākumus, tajā skaitā organizēt iedzīvotāju, uzņēmumu, valsts institūciju pārstāvju un citu interesentu dalību tematiskajās darba grupās, anketēšanu un sanāksmju organizēšanu. Aicinājums sekot līdzi aktuālajai informācijai Lubānas novada mājas lapā www.lubana.lv un laikrakstā “Lubānas Ziņas”.

Priekšlikumi attīstības programmas papildināšanai adresējami – Lubānas novada pašvaldībai, Tilta ielā 11, Lubānā, tālrunis: 64894434, e-pasts: pasts@lubana.lv. Fiziskās personas, iesniedzot priekšlikumus, lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu un adresi, juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Priekšlikumu izteicēji, kas būs sevi identificējuši, plānošanas dokumenta izstrādes laikā varēs tikt iesaistīti tematiskajās darba grupās.

Šobrīd aktuālā ziņa- lūgums visiem iedzīvotājiem un uzņēmumu pārstāvjiem līdz š.g. 30.aprīlim aizpildīt aptaujas anketas (elektroniska iedzīvotāju anketa pieejama ŠEIT un elektroniska uzņēmēju anketa pieejama ŠEIT), anketu aizpildīšana elektroniski nodrošinātu ātrāku un efektīvāku to apstrādi. Papīra formā anketas pieejamas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā un novada bibliotēkās.

Esiet aktīvi, dalieties ar idejām un izsakiet savus priekšlikumus kā anketās, tā arī atsevišķu priekšlikumu veidā!

  

Informāciju sagatavoja:

Egils  Rēvelis

Lubānas novada pašvaldības attīstības daļas vadītājs

 

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu