Sagaidot Latvijas simtgadi, visā valsts teritorijā notiek pasākumi, norises, kas tieši veltītas valsts jubilejai.

Kā vienu no tādām varam minēt biedrības “Rasa” izveidotu Latvijas Tautas Saimes grāmatu, un tās izveides mērķis ir aktivizēt senioru sabiedrību, katru līdzcilvēku Latvijā un ārvalstu diasporā – uzrakstot veltījumu, vēlējumu, novēlējumu, pārdomas, apsveikumus, attīstības ideju Latvijas valstij jubilejā. Kopā pa Latvijas novadiem ceļo 25 grāmatas. 

Latvijas Tautas Saimes grāmatas viens no Vidzemes sējumiem bija atceļojis līdz Cesvaines novadam, bet 2.maijā Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats Cesvaines ev.-lut. baznīcā šo sējumu nodeva Lubānas novadam. Nu pienākusi Lubānas novada kārta veikt ierakstus grāmatā. Tautas Saimes grāmata no 8.maija līdz 23.jūnijam atradīsies Lubānas pilsētas bibliotēkā un ir pieejama apskatei un ierakstu veikšanai.

Aicinām novadniekus pārdomāt un dalīties ar savu vēstījumu un veltījumu Latvijai un mūsu nākamajām paaudzēm, lai varam atstāt Latvijas Tautas Saimes grāmatas lapās arī sava mazā novada vārdu.

 

Informāciju sagatavoja:

Tija Žvagina

Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunākie notikumi

14
Dec
Meirānu tautas namā
Dziesmu autora Kaspara Antesa sastapšanās ar dzejnieka Jāņa Gavara dzeju un dzīvesstāstu. Pasākums

15
Dec
Lubānas evanģēliski luteriskā baznīcā
Svētdienas skola

17
Dec
Meirānu Kalpaka pamatskolā
Meirānu Kalpaka pamatskolā notiks tradicionālais Baltā rīta pasākums "Viena pati zvaigznīte".

17
Dec
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva