Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā 10. maijā no plkst. 16.00 sāksies skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajos “Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un kuras vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Vidzemē.

Skolēnam (15-20 gadi) ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt. Informācijai NVA mājaslapā ir pieejama tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu. Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz 2018. gada 16. augustam, bet skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā. Detalizēta informācija par pasākumu atrodama NVA mājaslapas sadaļā ”Skolēnu vasaras darbs”. 

Lubānas novada pašvaldība kā darba devējs arī ir iesaistījusies šī gada NVA skolēnu nodarbinātības pasākumā un izsludinātās vakantās darba vietas ir:

 

  • Labiekārtošanas strādnieks (viena darba vieta augustā, darbs Lubānas pilsētas apzaļumošanā)
Galvenie labiekārtošanas strādnieka darba pienākumi
  • Veikt dažādus dārzkopības darbus;
  • Sagatavot zemi dārzkopības darbiem;
  • Stādīt, kopt (t.sk. ravēt)  ziedus un krūmus;
  • Veikt teritorijas uzkopšanas darbus;
  • Palīdzēt izgatavot vides dekorācijas un sagatavot tās uzstādīšanai.

 

  • Auklis (viena darba vieta jūnijā, darbs Lubānas PII “Rūķīši”)
Galvenie aukļa darba pienākumi
  • Veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas;
  • Nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus;
  • Ēdināt, aprūpēt, mazgāt, ģērbt bērnus, ievērot bērnu dienas režīmu.

 

Papildus tam varam sniegt apliecinājumu par 3 jau aizpildītām darba vietām Lubānas novada pašvaldības struktūrvienībās (kultūras pasākumu organizators, reģistrētājs bibliotēkā, muzeja izstāžu zāļu uzraugs), kurās skolēni, iespējamie darbu veicēji, attiecīgajās pašvaldību struktūrvienībās jau gada sākumā bija izrādījuši aktīvu interesi par vasaras darbu, kā arī šo skolnieku izvēlē vasaras darba veikšanai galvenais nosacījums bija skolēnu iepriekš veiktās ārpusklases/brīvā laika aktivitātes un brīvprātīgā piedalīšanās dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā un norises nodrošināšanā.

Pieteikšanās Lubānas novada pašvaldības piedāvātajām un citām vakantajām vietām Madonas NVA filiālē veicama elektroniski https://jauniesi.nva.gov.lv/. Papildus jautājumu gadījumā lūgums zvanīt Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam (t.64894941; m.t.26165144).

 

Informāciju sagatavoja:

Tija Žvagina

Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam