Iedzīvotāju iniciatīvas projekta laikā radītā Lubānas novada video afiša "RADĪŠANA".

 

Iedzīvotāju iniciatīvas projekta laikā radītā Lubānas novada video afiša "DABA".

 

Iedzīvotāju iniciatīvas projekta laikā radītā Lubānas novada video afiša "DARĪŠANA".

 

Lubānas novada amatnieku centra video vizītkarte.

 Tūrisma maršruta "Lubāna ezera noslēpumi" video vizītkarte.

Valsts augstākā apbalvojuma: Atzinības krusta pasniegšana Miķelim Gruzītim 17.11.2018.

 

Lubānas Kultūras nama pašdarbības kolektīvu koncerts "Latvijai 100" 17.11.2018.

 

Lubānas novada pašvaldības apbalvojuma "Gada cilvēks" pasniegšanas pasākums 17.11.2018.

 

Lubānas ezera zvejnieka Māra Valaiņa zvejniekstāsts (03.2018.)

 

Tautas deju ansamblim "Lubāna" 30 (09.04.2016.)

Lubānas amatierteātrim "Priekšspēle" 20 (20.02.2016.)

Pasākums bērniem "Daudz laimes dzimšanas dienā, Lubāna!". Lubānas pilsētai - 24!

(30.01.2016.)

Pasaules sniega diena Lubānā (23.01.2016.)

Guntars Račs viesojas Lubānā Lubānas pilsētas bibliotēkas projekta "...skats uz latviešu grāmatu" ietvaros (2015)

Prezentācijas materiāls par Lubānas novada sadraudzības pašvaldību - Kulēnu - Francijā (2015)

 

 Realizētie LEADER projekti Lubānas novadā (2015)

 

Leģendu mednieki "Lubānas ērģelnieks"

 

Lubānas novada vizītkarte (2011)

Producente - Inese Šidlovska

Režija, montāža - Anrijs Mangulis