Finanšu un attīstības komiteja

Sastāvs:

Tālis Salenieks

Līga Špune

Ilgonis Losāns

Guntis Klikučs

Rudīte Kolāte

Nolikums

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 

Sastāvs:

Iveta Peilāne

Laila Ozoliņa

Lana Kunce

Aigars Noviks

Nolikums