Lubānas novada pašvaldība

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: 64894434, e-pastspasts@lubana.lvmājaslapawww.lubana.lv 

Darba laiks: Pirmdiena 8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

                    Otrdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Trešdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Ceturtdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Piektdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 16.30


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: 66954828, 64894091, 

e-pastslubana@pakalpojumucentri.lv

              sniegtie pakalpojumi

Darba laiks: Pirmdiena 8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

                    Otrdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Trešdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Ceturtdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Piektdien 8.30 - 12.30   13.30 - 16.30

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!


Lubānas novada pašvaldības rekvizīti

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads LV-4830

Reģ nr. 90000054159

AS Swedbank

kods: HABALV22

Konts: LV64HABA0551033331460

AS SEB banka

kods: UNLALV2X 

Konts: LV43UNLA0050019786428

AS Citadele banka

kods: PARXLV22

Konts: LV90PARX0012454500001


Amata nosaukums/Iestāde

Vārds Uzvārds

Fiksētā tālruņa Nr.

Mobilā tālruņa Nr.

E-pasts/pieņemšanas laiks

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA

Domes priekšsēdētājs

Tālis Salenieks

64894044

29165733

talis.salenieks@lubana.lv 

Pirmdienās 11:00-12:30/13:30-17:30

(Tilta ielā 11, Lubānā)

Izpilddirektors

Ivars Bodžs

64894941

26165144

ivars.bodzs@lubana.lv 

 

Galvenā grāmatvede

Ingrīda Logina

64894388 

 

ingrida.logina@lubana.lv 

Grāmatvede

Jolanta Kočāne

64894591

 

jolanta.kocane@lubana.lv

Grāmatvede

Zinaida Stalīdzāne

64894171

 

zinaida.stalidzane@lubana.lv

Grāmatvede

Daina Nagle

64894591

 

daina.nagle@lubana.lv

Kancelejas vadītāja un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sandra Līcīte

64894434

 

sandra.licite@lubana.lv 

dzimts@lubana.lv

Attīstības daļas vadītājs

Egils Rēvelis

64894941

26482016

egils.revelis@lubana.lv 

Klientu apkalpošanas speciālists

Lita
Žeiere

64894091, 66954828

 

lita.zeiere@lubana.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste

Dace Almane

64894491

 

dace.almane@lubana.lv

Īpašuma apsaimniekošanas speciālists

Guntis Stalbovs

64894491

26110463

guntis.stalbovs@lubana.lv 

Lauku attīstības speciāliste

Astrīda Ikauniece

64894491

28395276

astrida.ikauniece@llkc.lv

Sekretāre 

Lita Žeiere

64820915

 

pasts@lubana.lv

Izglītības lietu speciāliste

Dace Mežsarga

 

25623047

izglitiba@lubana.lv

Pirmdienās 10:00-16:00, 2. stāvā 8.kabinetā

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Anda Vaska

64820920

 

 25442415

barintiesa@lubana.lv

anda.vaska@lubana.lv

Laikraksta "Lubānas Ziņas" redaktore

Mājaslapa www.lubana.lv

Ligita Pētersone

64820919

28331185 

ligita.petersone@lubana.lv 

 

admin@lubana.lv

Juriskonsults 

Andris Kļaviņš

64894434

28633006

andris.klavins@lubana.lv

Kultūras darba speciāliste

Ilze Kraukle

 

26374962

ilze.kraukle@lubana.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Linda Irbe

 

27860066

jc@lubana.lv

Vides dizaina speciāliste

Tamāra Tiltiņa

 

26352423

tamara.tiltina@lubana.lv

Sporta pasākumu organizators

Māris Valainis

64820917

26649344

maris.valainis@lubana.lv

Lubānas Jauno kapu uzraudze

Ligita Kaļva

 

28306226

 

Visagala kapu uzraugs

Arnis Gavars

 

29871653

 

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Izglītības darba speciāliste

Dace Mežsarga

 

25623047

izglitiba@lubana.lv 

Pirmdienās 10:00-16:00, 2. stāvā 8.kabinetā

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja

Astrīda Soma

64807532

 

rukisi@lubana.lv

Lubānas vidusskolas kancelejas vadītāja

Janīna Leice

64860862

 

lubana.skola@lubana.lv

Lubānas vidusskolas direktore

Iveta Peilāne

64860863

 

lubana.skola@lubana.lv

Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore

Lana Kunce

64829636

 29194785

meirani.skola@lubana.lv

Lubānas Mākslas skolas direktore

Rudīte Kolāte

 

26633770 

makslasskola@lubana.lv

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS IESTĀDES

Lubānas kultūras nama direktore

Velga Puzule

64894016

26594314

kulturasnams@lubana.lv

Meirānu tautas nama vadītāja

Inga Aizsilniece

 

28307998

meiranutn@lubana.lv 

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja

Ilze Kraukle

 

26374962

ilze.kraukle@lubana.lv

Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Inguna Kaņepone

64894281

 

biblio.lubana@lubana.lv 

Lubānas pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja 

Biruta Ēķe

64894691

   

Meirānu bibliotēkas vadītāja

Dina Sestule

64829640

 

meiranubibl@lubana.lv

Lubānas novada jauniešu centra vadītāja

Linda Irbe

 

27860066

jc@lubana.lv

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMBULATORAIS DIENESTS

Ambulatorā dienesta vadītāja

Inese Lībere

64894581

28374760

soc.dienests@lubana.lv 

Ambulatorā dienesta vadītājas  vietniece

Vija Bandere

64894381 

 

soc.dienests@lubana.lv

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta direktore

Inese Lībere

64894581

28374760

lubanasvsac@lubana.lv

Sociālā dienesta direktores vietniece

Vija Bandere

64894381 

 

soc.dienests@lubana.lv

Vecākā sociālā darbiniece

Andra Pliča 

64894881

 

andra.plica@lubana.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem

Vēsma Masa 

64894381

20275661

vesma.masa@lubana.lv

Sociālā darbiniece "Aprūpe mājās"

Iluta Ozoliņa

64894181

 

soc.darbinieks@lubana.lv

LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS

Aprūpes centra direktore

Inese Lībere

64894581

28374760

lubanasvsac@lubana.lv

Aprūpes centra direktores vietniece

Vija Bandere

64894381 

 

soc.dienests@lubana.lv

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes nodaļā

Iluta Ozoliņa

64894181

 

 

 soc.darbinieks@lubana.lv

BŪVVALDE

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes vadītāja

Iveta Meļehova

64822374

29422298

buvvalde@cesvaine.lv

Lubānā katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā no plkst. 10.00-12.00

 Madonā katru ceturtdienu no plkst. 8.00-12.00/13.00-16.00

Arhitekte

Silvija Šīre

 

28371721

silvija.sire@cesvaine.lv

Būvinspektors

Andris Garančs

 

29244474

 

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBA

SIA “Lubānas KP” valdes loceklis

Ilgvars Ivanovs

64894352

29400264

lubanaskp@inbox.lv

 

 

Jaunākie notikumi

21
Jan
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lubānā, Tilta ielā 11

21
Jan
Lubānas vidusskolas sporta zālē
Aicināti piedalīties visi basketbola interesenti! Sīkāka informācija pa t. 26649344.

24
Jan
Lubānas pilsētas klubā
Sirsnīgs stāsts par britu karaļnama sunīti, kas paņēmis brīvsoli un uz laiku izbēdzis, lai iekultos dažādos

25
Jan
Lubānas vidusskolas sporta zālē
Laipni aicināti uz sestdienas bezmaksas vingrošanas nodarbībām, ko vada Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu organizators Māris Valainis. Fiziskās sagatavotības līmenis nav