Lubānas novada pašvaldības informatīvo izdevumu izdod Lubānas novada pašvaldība

Ar 2020.g. 1. martu Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Lubānas Ziņas" mazumtirdzniecības cena - 0,25 eiro/eks.

Iespiests SIA "Erante" tipogrāfijā. Metiens 550 eksemplāri (sākot ar 01.02.2018.). Metiens 500 eksemplāri (sākot ar 01.01.2019.).

Maksas pakalpojumi 


Lubānas novada pašvaldības informatīvs izdevums "Lubānas Ziņas"

Nākamais "Lubānas Ziņu" numurs iznāks 18. septembrī

"Lubānas Ziņas", 2020. gada 10. numurs (546) (28. augusts)

"Lubānas Ziņas", 2020. gada 9. numurs (545) (10. jūlijs)

"Lubānas Ziņas", 2020. gada 8. numurs (544) (19. jūnijs)

"Lubānas Ziņas", 2020. gada 7. numurs (543) (15. maijs)

"Lubānas Ziņas", 2020. gada 6. numurs (542) (9. aprīlis)

"Lubānas Ziņas", 2020. gada 5. numurs (541) (13. marts)

"Lubānas Ziņas", 2020. gada 4. numurs (540) (27. februāris)

"Lubānas Ziņas", 2020. gada 3. numurs (539) (14. februāris)

"Lubānas Ziņas", 2020. gada 2. numurs (538) (31. janvāris)

"Lubānas Ziņas", 2020. gada 1. numurs (537) (17. janvāris)

 


Nolikums