Nr.

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

17

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikumi

     
16

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā””

Paskaidrojuma raksts

     
         
 14

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā””

Projekts    
13

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””

 Projekts    
12

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikumi

01.11.2017 02.11.2017

Mājaslapā

www.lubana.lv

06.11.2017

11.

Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu

 valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā

Paskaidrojuma raksts

12.10.2017 21.10.2017.

Mājaslapā

www.lubana.lv

18.10.2017

10.

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”

Pielikums 1

 28.09.2017  04.10.2017

Mājaslapā

www.lubana.lv

12.10.2017.

9.

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikums 9.2

Pielikums 9.3

31.08.2017  06.09.2017.

Mājaslapā

www.lubana.lv

11.09.2017.

8.  

Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā

Paskaidrojuma raksts

 31.08.2017  

Mājaslapā

www.lubana.lv

29.08.2017.

7.

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikums

 

27.07.2017
03.08.2017.

Mājaslapā

www.lubana.lv

29.08.2017.

6.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

 

 29.06.2017.  06.07.2017.

Mājaslapā

www.lubana.lv

10.07.2017.

5.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

 31.05.2017.  06.06.2017.

Mājaslapā

www.lubana.lv

07.06.2017.

4.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

27.04.2017.  09.05.2017.

Mājaslapā

www.lubana.lv

10.05.2017.

3.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

30.03.2017.  07.04.2017.

Mājaslapā

www.lubana.lv

07.04.2017.

 2.

"Par pašvaldības budžetu 2017. gadam"

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

 26.01.2017.  01.02.2017.

Mājaslapā

www.lubana.lv

03.02.2017.

 1.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei""

Paskaidrojuma raksts

 26.01.2017.  10.02.2017.

 "Lubānas Ziņas" Nr. 3 (474),

10.02.2017.

17.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

29.12.2016. 05.01.2017.

Mājaslapā

www.lubana.lv

05.01.2017.

16. 

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

 30.11.2016.  06.12.2016.

Mājaslapā

www.lubana.lv

06.12.2016.

15. 

"Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu  zemesgabalu nomas maksu"

Paskaidrojuma raksts

 30.11.2016.  23.12.2016.

 "Lubānas Ziņas" Nr. 22 (470), 23.12.2016.

14.

"Grozījumi Lubānas pašvaldības 2016. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

27.10.2016.

02.11.2016.

Mājaslapā

www.lubana.lv

02.11.2016.

13. 

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā""

Paskaidrojuma raksts

 29.09.2016.

 

 12.11.2016.

 "Lubānas Ziņas" Nr. 20 (468), 11.11.2016.

12.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

 

29.09.2016.

07.10.2016.

Mājaslapā

www.lubana.lv

10.10.2016.

11.

"Par grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

 

28.07.2016.

03.08.2016.

Mājaslapā

www.lubana.lv

09.08.2016.

10.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

30.06.2016.

05.07.2016.

Mājaslapā

www.lubana.lv

07.07.2016.

9.

"Par pašvaldības noteiktajām nodevām Lubānas novadā"

 

Paskaidrojuma raksts

26.05.2016.

 26.08.2016.

"Lubānas Ziņas" Nr. 15 (463), 26.08.2016.

 

8. 

 

"Par grozījumiem Lubānas pašvaldības 2016. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu"".     

 26.05.2016.

 03.06.2016.

 Mājaslapā

www.lubana.lv

06.06.2016.

7.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

 02.05.2016.

 03.05.2016.

 Mājaslapā

www.lubana.lv

11.05.2016.

 6.

"Par grozījumiem Lubānas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu”

 

 31.03.2016.

 

 06.04.2016.

 Mājaslapā
www.lubana.lv

06.02.2016.

 5.

"Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lubānas novada teritorijā"

 

Paskaidrojuma raksts

 

 25.02.2016.

 

 25.03.2016.

 

 “Lubānas Ziņas”, Nr. 6, 24.03.2016.

 4.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem""

 

Paskaidrojuma raksts

 

 25.02.2016.

 

 09.04.2016.

 

"Lubānas Ziņas", Nr. 7, 08.04.2016.

  3.

"Par pašvaldības budžetu 2016. gadam"

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

 28.01.2016.

 04.02.2016.

 Mājaslapā www.lubana.lv 

04.02.2016.

  2.

"Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs"

 

 28.01.2016.

 27.02.2016.

 “Lubānas Ziņas”, Nr. 5 (452), 26.02.2016.

   1.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”"

 28.01.2016.

 27.02.2016.

  Mājaslapā 

www.lubana.lv 

27.02.2016.

  19.

"Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

 29.12.2015.

 23.01.2016.

 “Lubānas Ziņas”, Nr. 2, 22.01.2016.

  18.

 "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

 29.12.2015.

 30.12.2015.

 Mājaslapā

www.lubana.lv 

30.12.2015.

17.

"Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

 26.11.2015.

 

 27.11.2015.

Mājaslapā

www.lubana.lv 

02.12.2015.

16. 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””

 26.11.2015.

 19.12.2015.

 “Lubānas Ziņas”, Nr. 20, 18.12.2015.

15.

"Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

 29.10.2015.

 30.10.2015.

Mājaslapā 

www.lubana.lv 

05.11.2015.

14.

"Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

 24.09.2015.

 25.09.2015.

Mājaslapā www.lubana.lv 

01.10.2015.

13.

„Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

1. pielikums

2. pielikums

 

 24.09.2015.

 17.10.2015.

“Latvijas Vēstnesis”, Nr.203, 16.10.2015.

12.

„Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

 28.08.2015.

 03.09.2015.

Mājaslapā www.lubana.lv 

10.09.2015.

11.

„Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

 30.07.2015.

 07.08.2015.

Mājaslapā www.lubana.lv

14.08.2015.

10.

„Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

 30.06.2015.

 

 07.07.2015.

Mājaslapā

 www.lubana.lv

14.07.2015.

9.

“Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lubānas novadā”

Pielikums nr.1

 30.06.2015. 

 16.07.2015.

 “Lubānas Ziņas”, Nr. 13, 15.07.2015.

8.

„Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

 28.05.2015.

 04.06.2015.

 Mājaslapā 

www.lubana.lv

11.06.2015.

7.

„Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

 14.05.2015.

 18.05.2015.

Mājaslapa

www.lubana.lv

25.05.2015.

6.

„Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

 26.03.2015.

 03.04.2015.

Mājaslapā 

www.lubana.lv

10.04.2015.

5.

„Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

 26.02.2015.

 28.04.2015.

“Lubānas Ziņas”, Nr.8, 27.04.2015.

4.

„Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

 26.02.2015.

 06.03.2015.

Mājaslapā

www.lubana.lv

13.03.2015.

3.

„Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

Pašvaldības saistības uz 2015. gada 1. janvāri

Pielikumi

 29.01.2015.

 06.02.2015.

Mājaslapā

www.lubana.lv

13.02.2015.

2.

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”

 29.01.2015.

 28.04.2015.

“Lubānas Ziņas”, Nr.8, 27.04.2015.

1.

“Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem”

Pielikumi 1 2 3 4

 29.01.2015.

 28.04.2015.

“Lubānas Ziņas”, Nr.8, 27.04.2015.

12.

"Par Lubānas novada teritoriālās iedalījuma vienības Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts robežas grozīšanu" 

1. Pielikums 
2. Pielikums

 27.11.2014.

 16.05.2015.

“Lubānas Ziņas”, Nr.9, 15.05.2015.

4.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 "LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS""

 27.02.2014.

 26.04.2014.

“Lubānas Ziņas”, Nr.8, 25.04.2014.

3.

"Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu" 

Detalizēta informācija atrodama novada budžeta lapā

 30.01.2014.

 07.02.2014.

Mājaslapā 

www.lubana.lv

14.02.2014.

2.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā""

 30.01.2014.

 29.02.2014.

“Lubānas Ziņas”, Nr.4, 28.02.2014.

1.

"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem""

 30.01.2014.

 29.02.2014.

“Lubānas Ziņas”, Nr.4, 28.02.2014.

19.

"Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem"

 31.10.2013.

 21.12.2013.

“Lubānas Ziņas”, Nr.22, 20.12.2013.

8.

"Lubānas novada pašvaldības nolikums"

 27.06.2013.

 04.07.2013.

Mājaslapā 

www.lubana.lv

05.07.2013.

5.

"Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 


Lubānas pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Indrānu pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Lubānas novada ciemu plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Ziņojums par institūciju sniegtajiem nosacījumiem

 25.04.2013.

 02.08.2013.

“Latvijas Vēstnesis”, Nr.148, 01.08.2013.

3.

"Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei"

 28.02.2013.

 27.04.2013.

“Lubānas Ziņas”, Nr.8, 26.04.2013.

7.

"Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"

 28.06.2012.

 26.11.2015.

 15.09.2012.

“Lubānas Ziņas”, Nr.8, 14.09.2012.

10.

"Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā"

 26.05.2011.

 27.08.2011.

“Lubānas Ziņas”, Nr.14, 26.08.2011.

4.

"Par 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par sociālajiem pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un pilngadības sasniegšanas Lubānas novadā" atzīšanu pār spēku zaudējušiem"

 24.02.2011.

 12.03.2011.

“Lubānas Ziņas”, Nr.5, 11.03.2015.

10.

"Par aprūpi mājās Lubānas novadā"

 26.08.2010.

 09.10.2010.

“Lubānas Ziņas”, Nr.18, 08.10.2010.

7.

"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Lubānas novadā"

 29.07.2010.

 14.08.2010.

“Lubānas Ziņas”, Nr.14, 13.08.2010.

16.

"Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā"

 27.08.2009.

 17.10.2009.

“Lubānas Ziņas”, Nr.17, 16.10.2009.

15.

"Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Lubānas novadā"

 27.08.2009.

 27.08.2009.

Mājaslapā 

www.lubana.lv 

28.08.2009.

 

Jaunākie notikumi

20
Jan
plkst. 18.00 Lubānas pilsētas klubā Dokumentālā filma “Vēsture aiz kadra” režisors R....

26
Jan
Lubānas pilsētas klubā
Režisors Māris Martinsons (1 stunda 40 minūtes) Lomās: Kaori Momoi, Issey Ogata, Artūrs...