Lubānas novada bāriņtiesa

Reģ.Nr.: 40900015639

Adrese: Tilta iela 11- 1. stāvs, Lubāna, Lubānas novads, LV – 4830

Priekšsēdētāja: Dace Mežsarga

Tālrunis: 64820920, +371 25623047

Fakss: 64894171

E-pasts: barintiesa@ubana.lv 

dace.mezsarga@lubana.lv