Lubānas novada jauniešu centra darbības plāns 2016. gadam


Pasākumi jauniešu centrā Jūnijā:

  • 20.06. pl. 11.00 Radošās darbnīcas. Mūzikas instrumentu gatavošana.
  • 21.06. pl. 11.00 Radošās darbnīcas. Laternu un plātsmaizes gatavošana.
  • 21.06. pl. 22.00 Laivu brauciens no saulrieta līdz saullēktam "Līgo laiva uz ūdeņa"


 


 

Lubānas novada Jauniešu centra projekts  "Lubānā droši!"

Laiks: 01.04. - 30.09.2015.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt drošas un radošas vides veidošanos Lubānas novadā.

Fotogalerija "Drošības diena Lubānā"

Projekta tiešais mērķis ir stiprināt Lubānas novada jauniešu drošības sajūtu par sevi un vidi. Palielināt viņu informētību un prasmes rīkoties bīstamās vai riskantās situācijās, uzņemties iniciatīvu un aktīvi piedalīties savas vides veidošanā, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto Lubānas novada jauniešu sociālo iekļaušanu.

Projekta mērķa grupa ir 13- 25 gadus veci Lubānas novadā dzīvojošie jaunieši no dažādām sociālām grupām, t.sk., maznodrošinātām un nelabvēlīgām ģimenēm, jaunieši, kuri nestrādā un nemācās, jaunieši no lauku apvidiem un sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši.

Aktivitātes:

1. neformālās izglītības aktivitātes un radošās darbnīcas sešu mēnešu garumā, izmantojot "mācīties darot/ learning by doing" metodi; 

2. organizētas projekta darba grupas sanāksmes.

Adrese: Oskara Kalpaka 4, Lubāna, LV-4830

Jaunatnes lietu speciāliste: Linda Irbe

Telefons: 27860066

E-pasts: jc@lubana.lv

https://twitter.com/@LubanasJC

https://www.facebook.com/pages/Lubānas-novada-jauniešu-centrs