Lubānas novada Jauniešu domes sastāvs:

Vadītājs: Uģis Mihelsons

Vadītāja vietnieks:  Loreta Māliņa

Sabiedrisko attiecību koordinators: Baiba Ķevere

Kultūras jautājumu koordinators: Zanda Kočāne

Sporta, vides un veselības jautājumu koordinators: Dita Stērniniece

Izglītības un attīstības jautājumu koordinators: Alma Elīze Ezeriņa

Ance Stafecka

Elīna Stoļere

Mārcis Andris Mihelsons

Edijs Gutāns

Kristiāna Fjodorova

Annija Jace 

Lubānas novada jauniešu domes nolikums

Lubānas novada Jauniešu centrs

Adrese: Oskara Kalpaka 4-4, Lubāna, Lubānas novads LV-4830

Jaunatnes lietu speciāliste: Linda Irbe

Telefons: 27860066

E-pasts: jc@lubana.lv

https://twitter.com/@LubanasJC

https://www.facebook.com/pages/Lubānas-novada-jauniešu-centrs 

https://www.instagram.com/lubanasjauniesi/

Darba laiks:

P. 09:00-17:00

O. 15:00-18:00

T. 15:00-18:00

C.--

P. 14:00-18:00

S. 10:00-14:00

SV. ---