SIA "Lubānas KP" - sabiedrība ar ierobežotu atbildību - Lubānas komunālie pakalpojumi. 100% kapitāla daļu turētājs (īpašnieks) - Lubānas novada pašvaldība.

Juridiskā adrese: Oskara Kalpaka 4 - 1, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis/fakss: 64894352

E-pasts: lubanaskp@inbox.lv

SIA "Lubānas KP" vadītājs – valdes loceklis Ilgvars Ivanovs.

LV60HABA0551033525629

AS "Citadeles banka", PARXLV22,

LV70PARX001599540000

SIA "Lubānas KP" pamatdarbības galvenās nozares:

  • ūdens ieguve/sadale,
  • sadzīves notekūdeņu savākšana/attīrīšana,
  • siltuma ražošana un piegāde, ielu/teritorijas uzturēšana.

Šo pakalpojumu nodrošināšanai SIA "Lubānas KP" uztur un apkalpo šādu materiāli tehnisko bāzi:

  • ūdenstornis Jaunā ielā 34;
  • NAS (notekūdeņu attīrīšanas stacija) Meirānu ielā 11;
  • KSS (kanalizācijas sūkņu stacija) Krasta ielā 2 un Ozolu ielā 11;
  • katlu mājas Skolas ielā 9, Ozolu ielā 11a, Ozolu ielā 14;
  • darbnīcas Latgales ielā 40.

PAKALPOJUMI

Piedāvājam šādus traktortehnikas pakalpojumus sekojošiem darbiem:

T-16 – nelielu kravu transports pa pilsētu;

T-40 – kravu transports, šķērveida pacēlājs novada teritorijā;

MTZ-82 – kravu transports, sniega tīrīšana, asenizācija ar 6m3 mucu novada teritorijā;

DEM (ekskavators) – zemes rakšana, beramo kravu iekraušana novada teritorijā.

(pakalpojums jāpiesaka kantorī, nezināmiem klientiem maksa avansā)

IZCENOJUMS

1m3 ūdens – 0,57 EUR

1m3 kanalizācija – 1,22 EUR

1m3 asenizācija – 9,05 EUR

1MWh siltums – 50,50 EUR

T-16 – 8,32 EUR stundā

T-40 – 9,97 EUR stundā

MTZ-82 – 14,14 EUR stundā

DEM (ekskavators) – 18,24 EUR stundā (cenas norādītas bez PVN). 

Kapu pakalpojumu cenrādis

Tas ir ūdensapgādes, sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltuma ražošanas un piegādes uzņēmums. Šie pakalpojumi, kā arī Ielu uzturēšana (seguma labošana, sniega tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiālu ziemā) tiek veikti visā novada teritorijā. Uzņēmums sniedz dažādus traktortehnikas pakalpojumus gan pašvaldībai, gan novada iedzīvotājiem. Uzņēmums nodarbina vidēji 20 strādniekus gadā.

Jaunā katlu māja Skolas ielā 6, Lubānā. Foto: Ligita Pētersone

No 2010 - 2013 gadam realizēts Kohēzijas fonda projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā”, kura ietvaros uzbūvēta jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, nomainīti jauni aizbīdņi/hidranti ūdensapgādes tīklos, paplašināti kanalizācijas tīkli Tilta, Krasta, Sporta, Peldu, Miera, Līgo, Upes, Barkavas, Oskara Kalpaka, Baznīcas, Aiviekstes, Mazās, Rūpniecības ielās, uzbūvēta jauna notekūdeņu sūknētava Sporta, Rūpniecības un Upes ielās, daļēji atjaunoti dzeramā ūdens apgādes tīklu posmi.

 

Adrese: Oskara Kalpaka 4 - 1, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis/fakss: 64894352

E-pasts: lubanaskp@inbox.lv