Lubānas novada pašvaldības kultūrizglītības iestādes: Lubānas kultūras nams, Meirānu tautas nams, Jauniešu centrs, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Lubānas pilsētas bibliotēka ar ārējo apkalpošanas punktu “ Baloži” un Meirānu bibliotēka.

Lubānas novadā darbojas 12 amatiermākslas kolektīvi.

Lubānas novada kultūrizglītības iestādes nodrošina iespēju robežās profesionālās mākslas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošina iedzīvotāju dalību valsts un pilsētas svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisēs, veicina kultūras vērtību saglabāšanu un pieejamību iedzīvotājiem organizējot koncertus, izrādes un izstādes, kino seansus,  atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem.

Lubānas novada 2018. gada kultūras pasākumu plānu lūdzam skatīt KULTŪRAS AFIŠĀ


LATVIJAI 100

Šogad svinam Latvijas valsts simtgadi. Arī Lubānas novadā visu gadu veidosim pasākumus, tikšanās, radīsim svētkus, kas padarīs šo valstisko notikumu vēl daudzveidīgāku un pilnīgāku. Aicinām ikvienu apmeklēt pasākumus: veidosim Latvijas nākotni kopā! 

Lubānas novada pašvaldības iestāžu kultūras pasākumi, kas veltīti Latvijas valsts simtgadei

Plašāka informācija par Latvijas valsts simtgadi atrodama mājas lapā https://lv100.lv/.


XXVI VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKI 

Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki norisināsies Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. 

Svētku nedēļā Rīgā ieradīsies 43 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, tajā skaitā arī no Lubānas novada, kā arī citām pasaules valstīm, kur tiek uzturēta Dziesmu un deju svētku tradīcija. 

Ir plānots, ka XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koncertus Lubānas novada iedzīvotāji kopīgi varēs skatīties Lubānas pilsētas klubā.

Plašāka informācija par Dziesmu un deju svētkiem atrodama mājas lapā dziesmusvetki.lv.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 4-2, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Kultūras darba speciāliste: Ilze Kraukle

Tālrunis:+371  26374962

E-pasts: ilze.kraukle@lubana.lv 

Mājas lapawww.lubana.lv 

Jaunākie notikumi

22
Jan
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva

22
Jan
Lubānas vidusskolas sporta zālē
-
Lubāna
Aicināti piedalīties pieaugušie (vīrieši/sievietes).

23
Jan
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā

25
Jan
Lubānas pilsētas klubā
Lubānas vidusskolas skolēnu uzvedums "Straumēni: Straumēnu gada lokos Ziemassvētki nāk". Skolas interešu izglītības pulciņi un 5.-12.klases kolektīvi iejūtas un