Meirānu tautas namā vieni no skatītāju iemīļotākajiem pasākumiem ir aprīļa sākumā Humora vakars un novembra sākumā  - Mārtiņdienai veltīts pasākums, kad pulcējas dažādi kolektīvi, lai sadraudzētos, gūtu savstarpēju pieredzi un iepriecinātu skatītājus. Ļoti labi apmeklēts ir gada noslēguma pasākums.

Tautas namā darbojas 4 amatiermākslas kolektīvi: tradīciju kopa „Sietiņš”, vecākās  paaudzes tautisko deju kolektīvs „Meirāni”, amatierteātris „Zeltrači” un Meirānu tautas nama sieviešu deju grupa ”Magones”.


Meirānu Tautas nama sieviešu deju grupa "Magones"

Kolektīva vadītāja Ilze Purpļeviča (t. + 371 22451599)

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.30.

Meirānu Tautas nama sieviešu deju kopa „Magones”dibināta 2014.gada 29.aprīlī, kopā sanākot 10 dejotājām no Meirāniem un Lubānas. „Magones” ir dāmas labākajos gados – dzīvespriecīgas, radošas, atraktīvas.

Kopš 2015.gada „Magones” piedalās vidējās paaudzes sieviešu deju kopu festivālā „Spīganu dejas ezera atspulgā”, ik gadu gūstot panākumus jaunrades deju konkursā, kas notiek festivāla ietvaros. Kolektīva repertuārā ir dažādu autoru veidotas dejas, kas tiek aizgūtas no festivāla „Spīganu dejas ezera atspulgā” repertuāra, kā arī kolektīva vadītājas Ilzes un dalībnieces Aivas veidotas skatuves dejas.

2016. gadā kolektīvs sieviešu deju žanru popularizēja kruīza braucienā Rīga – Stokholma, bet 2017.gadā piedalījās 2. Starptautiskajā sieviešu deju kopu festivālā „Kaimiņ, nāc dejot!” Raplā, Igaunijā un  2018.gadā - Starptautiskā deju un mūzikas festivāla “Zaļākai Latvijai” noslēguma koncertā Cēsīs.

Dejotājas par sevi saka tā: „Katra esam ar savu „es”, bet kopā – jauks, draudzīgs kolektīvs, kas turpina pilnveidoties, mācīties no savām kļūdām un tiekties uz priekšu un augšu. Esam apņēmības pilnas un mūs nebaida grūtības!”


Tradīciju kopa "Sietiņš"

Kolektīva vadītāja Velga Gavare (t. + 371 27176604)

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00.

Kolektīvs dibināts 2004. gadā un jau ir piedalījies "Ziņģu un stāstnieku konkursā", saņemot atzinību "Goda lapa". Kolektīva pūrā ir iedziedātas vairāk par 200 tautasdziesmām, apkopoti materiāli par gadskārtu ieražu svētku svinēšanu. 2007. gada 10. novembrī īpaši tika svinēta Mārtiņdiena, kurā tika atspoguļota masku izmantošana un to nozīme.

Folkloras kopa ar lielu atsaucību piedalās Meirānu tautas nama rīkotajos pasākumos, tiek aicināta uz dažādiem svētkiem citos pagastos.

Kolektīva misija - tautas tradīciju saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm.


Amatierteātris "Zeltrači"

Kolektīva vadītāja Ilona Malahovska (t. +371 26825836)

Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 19.30

Kolektīvs savu darbību uzsācis 1991. gadā. Pirmais iestudējums - O. Lutsa "Kāpostgalva". Katru sezonu tiek iestudēti lielāki un mazāki darbi, ar kuriem dramatiskais kolektīvs ir viesojies Madonas, Rēzeknes, Gulbenes, Preiļu rajona kultūras namos.

Ar A. Niedzviedža "Trīsarpus atraitnes" darbu 2013. gada Madonas novada skatē iegūts otrās pakāpes diploms.

Šobrīd kolektīvā ir radošs process jaunu ideju realizēšanā.


Meirānu tautas nama senioru tautas deju kolektīvs "Meirāni"

Kolektīva vadītājs Zigfrīds Gora (t. + 371 25942682)

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 20.00

Kur Aiviekstes upe rāmi plūst, kur Latvijas armijas pulkveža Oskara Kalpaka varoņstāsts sākas, tur jau 21 gadus deju kolektīvs "Meirāni" tautas rakstus deju solī vij. Dejotprasme rādīta tuviem un tāliem - būts Lietuvā, Igaunijā, Šveicē un dažādos Latvijas novados. Dejotprieks mums dāvājis možu garu un iespēju atrast patiesus draugus. Kolektīvā vienmēr valda optimistisks gars – mūsu devīze: "... lai ilgāk jauki!"

Deju kolektīvs dibināts 1994. gada rudenī. Kolektīva vadītājs kopš tā dibināšanas - Zigfrīds Gora.

Adrese: "Tautas nams", Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads,  LV-4826

Vadītāja: Inga Aizsilniece

Reģ.Nr. 40900015592

Tālrunis: + 371 28307998

E-pasts: meiranutn@lubana.lv 

Mājas lapa: www.lubana.lv  

Jaunākie notikumi

22
Aug
Latvijas Ordeņu brālības 22. salidojums kopnoskaņās Dzejas diena Lubānā

23
Aug
Brīvdabas estrādē pie Jāņa Zābera memoriālā muzeja "Vecais Ceplis"
11.augustā 85 gadu jubileju svinētu izcilais latviešu operdziedātājs Jānis Zābers. Visu laiku labākais latviešu tenors, kā viņu joprojām sauc daudzi mūzikas profesionāļi un talanta

26
Sep
Lubānas Jaunajos kapos

26
Sep
Lubānas pilsētas klubā