"Aborieši"

Adrese: Baznīcas iela 5, Lubāna, Lubānas novads

Kontaktinformācija: Māris Valainis, marisvalainis@inbox.lv, tel. +371 26649344.

www.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes

Tūrisma aprīkojuma noma, akmens laikmeta apmetne, sportiskās aktivitātes, viduslaiku tematika, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

 

"Aiviekstes ozoli"

Adrese: Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas novads

Kontaktinformācija: Māris Valainis, marisvalainis@inbox.lv, tel. +371 26649344

www.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes

Sportiska dzīvesveida popularizēšana, distanču slēpošanas trase, inventāra noma, trenažieru zāle.

 

Akmeņu parks "Vaidavas" 

Adrese: "Vaidavas", Indrānu pag., Lubānas novads

Kontaktinformācija: vaidavas@inbox.lv, tel. +371 26565071

www.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes

Tūrisms, akmeņu parks "Vaidavas", vēstures izpēte un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.

 

"Cerība" Lubānas pensionāru biedrība 

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads

Kontaktinformācija: ceribaolga@inbox.lv, tel. +371 29395811

Darbības virzieni un aktivitātes

Pensionāru problēmu risināšana, labdarība, atbalsts sociāli atstumtiem cilvēkiem, organizē pieredzes apmaiņas pasākumus.

 

“KRASC-LUBĀNA”

Adrese: Miera iela 5, Lubāna, Lubānas novads

Kontaktiformācija: Laila Ozoliņa, lailaozolina@inbox.lv, tel. +371 29477942

Darbības virzieni un aktivitātes

Kultūras pasākumu organizēšana, pieaugušo izglītība

 

Lasītāju klubs "Lubānieši"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Lubānas novads

Kontaktinformācija: tel. +371 26113418, biblio.lubana@inbox.lv

Darbības virzieni un aktivitātes

Lasīšanas popularizēšana, tikšanās ar grāmatu autoriem, tematisku pasākumu organizēšana, izglītojošas ekskursijas, kursi un nodarbības pieaugušajiem. 

 

"Lubānas novada amatnieks"

Adrese: Tilta iela 5, Lubāna, Lubānas novads

Kontaktinformācija: tel. +371 28395276, lubana.amatnieks@inbox.lv

www.lubanaspuse.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes

Amatnieku darbības aktivizēšana un latviešu tradicionālo prasmju popularizēšana Lubānas novada iedzīvotājiem un tūristiem. Kultūrvēsturiskā mnatojuma saglabāšana.

 

"Meirānieši"

Adrese: "Skola", Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads 

Kontaktinformācija: Dace Mežsarga, tel. +371 26482449, meiraniesi@inbox.lv 

www.lubana.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes

Projekti

Novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Visu paadžu sadarbības veicināšana Lubānas novadā.Izglītīvbas vides veidošana izglītības iestādēs, īstenojot izglītības atbalsta sistēmas funkciju kā individuālu atbalstu un institucionālu atbalstu izglītojamajiem Lubānas novadā. Daudzveidīgas izglītības, kas veicina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū cilvēka mūža garumā, nodrošināšana. Cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociālā riska grupu sociālās atstumtības mazināšana un integrācijas sabiedrībā veicināšana. Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. Novada jauniešu iesaistīšana sabiedriskajā līdzdalībā.

 

"No sirds uz sirdi" - pedagogu un vecāku biedrība

Adrese: Brīvības iela 17, Lubāna, Lubānas novads

Kontaktinformācija: tel. +371 26184023, nosirdsuzsirdi13@inbox.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes

Mūžizglītības veicināšana, pašapziņas celšana, kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana, mazināt sociālo atstumtību, veselīga dzīvesveida veicināšana, līdzekļu piesaiste no dažādiem fondiem.

 

"Saulains rīts"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12-15, Lubāna, Lubāns novads

Kontaktinformācija: tel. +371 20275661 e-pasts: saul.rits@inbox.lv 

Darbības virzieni un aktivitātes

Sociālo un veselības pakalpojumu sniegšana, sociālās atstumtības riska grupām mazināšana, pasākumi ģimenēm ar bērniem, izglītojoši pasākumi.