Nosacījumi atbalsta komplektu izsniegšanai Lubānas novadā no 01.04.2018.

Atbalsta komplekti sākot no 01.04.2018. tiek izsniegti trūcīgām, maznodrošinātām personām un ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro mēnesī personai un ģimenēm ārkārtas situācijā (ja sociālais dienests piešķīris pabalstu ārkārtas situācijā).

 

Pārtikas preču komplekts

Higiēnas un saimniecības preču komplekts

Individuālo mācību piederumu komplekti

Izziņa uz 1 mēnesi

1 paka katrai personai

1 paka katram bērnam līdz 17 gadu vecumam

Viens komplekts kalendārā gada ietvaros katram bērnam vecumā no 5-16

Izziņa uz 3 mēnešiem

Kopā 2 pakas katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram bērnam līdz 17 gadu vecumam

Izziņa uz 6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 2 pakas uz izziņas periodu katram bērnam līdz 17 gadu vecumam

Lubānas novada iedzīvotāji atbalsta komplektus var saņemt Lubānas novada sociālajā dienestā O.Kalpaka ielā 12, Lubānā, 101.kabinetā pie sociālās darbinieces Andras Pličas (tālrunis uzziņām 64894881). Lai saņemtu jebkuru atbalsta komplektu ir nepieciešams uzrādīt oriģinālu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņu. Bez oriģinālās izziņas atbalsta komplekti netiek izsniegti!

Atbalsta komplektus iespējams saņemt:

P. no 8.30 - 17.00

O. no 8.30 - 17.00

T. no 8.30 – 17.00

P. no 8.30 – 16.00 


Lubānas novada sociālais dienests sadarbībā ar biedrību "Saulains rīts" organizē Atbalsta grupu personām ar invaliditāti.

Kas tad ir atbalsta grupa?

Pateicoties atbalsta grupu darbībai, cilvēkiem tiek dota iespēja risināt savas problēmas un gūt atbalstu bez īpašiem finansiāliem izdevumiem. Tie ir profesionāļi, kuri strādā ar šīs mērķa grupas cilvēkiem un sniedz tiem atbalstu, informāciju un palīdzību dažādos jautājumos.
Atbalsta grupās personām ar invaliditāti ir iespēja tikties un kontaktēties ar sev līdzīgiem, atrast draugus, atgūt daļēji zaudēto ticību savām spējām, iemācīties analizēt situācijas un pats galvenais nejusties vientuļiem.
Atbalsta grupas nodarbības Lubānas sociālajā dienestā tiks organizētas divas reizes mēnesī. Nodarbībās būs iespēja iesaistīties diskusijās par dažādām aktuālām tēmām, piedalīties radošajās darbnīcās, kopīgi svinēt svētkus.
Laipni aicināti uz pirmo nodarbību personas ar invaliditāti 2016. gada 6. aprīlī plkst. 10.00  biedrības “Saulains rīts” telpās: Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, 3. stāva zālē. Nākamā grupas tikšanās paredzēta 20. aprīlī.


Par Eiropas Atbalsta fonda komplektu saņemšanas iespējām vistrūcīgākajām personām

Eiropas Atbalsta fonda komplektus varēs saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

A) izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,

B) izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevarēs saņemt maznodrošinātas personas!

Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tiks uzsākta ar 2015. gada 5.maiju. Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015. gada jūnijuMācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta 2015.gada vasarā.

Atbalsta komplektu katrai personai partnerorganizācija var izsniegt tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi)!

 

Pārtikas preču komplekts

Higiēnas un saimniecības

preču komplekts

Individuālo mācību piederumu komplekti vai skolas soma

Izziņa uz 1 mēnesi

1 paka katrai personai

1 paka katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

 

Viens komplekts vai skolas soma kalendārā gada ietvaros katram bērnam vecumā no 5-16

Izziņa uz 3 mēnešiem

Kopā 2 pakas katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Izziņa uz 6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 2 pakas uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Neskaidrību gadījumā griezties pie sociālās darbinieces Andras Pličas personīgi vai zvanot 64894881, pie direktores Ineses Līberes personīgi vai zvanot pa tālruni +371 28374760.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna,  Lubānas novads, LV-4830

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv