Donoru diena Lubānā

DONORU DIENA 2020.gada 11.novembrī no plkst. 9:00 līdz 12:00 Lubānas pilsētas kluba telpās – Tilta ielā 14. Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei vai personas ID apliecībai) un bankas konta numuram, lai var ieskaitīt kontā kompensāciju zaudētā asins apjoma atjaunošanai.

Inese Lībere 
“Lubānas novada sociālais dienests” direktore
Tālr. 64894581; mob. 28374760
e-pasts: lubanasvsac@lubana.lv


Juridiskās palīdzības administrācijas informatīvs materiāls par iespējām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību saistībā ar vardarbību ģimenē

Informācija par to, kam piešķir valsts nodrošināto juridisko palīdzību, kāda ir nodrošināšanas kārtība... lasiet šeit


Uzsaukums Sociālā dienesta klientiem! 

Koronavīrusa COVID-19 saslimšanas izplatības mazināšanai un epidemioloģiskās drošības uzturēšanai, LŪGUMS Lubānas novada pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem sociālā dienesta klientiem vai citām personām, gadījumos, kad ir aizdomas par inficēšanās iespēju ar Covid-19, un ir nepieciešamība saņemt jebkādu sociālo palīdzību, palieciet mājās un zvaniet:

· par pabalstiem, pārtikas pakām un palīdzību krīzes situācijā – darba dienās sociālajai darbiniecei Andrai Pličai - tālrunis 64894881;

· par atbalstu ģimenēm ar bērniem, “Aprūpi mājās” un Asistentu pakalpojumu – sociālajai darbiniecei Vēsmai Masai - m.t. 20275661;

· neskaidrību gadījumā vai jebkurā jautājumā direktorei Inese Līberei - m.t. 28374760.

Sociālā dienesta direktore Inese Lībere


Kad izsniedz darba nespējas lapas (DNL)?

DNL izsniedz šādos gadījumos:

 • Pieaugušajam sakarā ar slimību (tajā skaitā ar Covid – 19 izraisītu slimību) vai traumu.
 • SPKC epidemiologs noteicis cilvēku kā kontaktpersonu un nepieciešama izolācijas karantīnas laikā.
 • Personām, kas atgriezušās no ārvalstīm un izglītības iestādē, kuru apmeklē bērni, ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā ir nodarbinātas darbos, kuros ir tuvs kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, klientu vai pacientu, izsniedz darbnespējas lapu līdz 14 dienām, skaitot no dienas, kad persona izbraukusi no ārvalstīm. 
 • Slima bērna kopšanai bērna saslimšanas gadījumā. 
 • Slima bērna kopšanai, ja SPKC epidemiologs noteicis bērnu kā kontaktpersonu. 
 • Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” noteiktajos citos gadījumos, piemēram, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.  

 Tālrunis uzziņām: 67876191 (Veselības ministrija)


 Par pašvaldības iestāžu darbību Covid-19 izplatības ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā

Pamatojoties uz 12.03.2020. MK rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Lubānas novada teritorijā, Lubānas novada sociālais dienests paziņo:

Tiek pārtrauktas sekojošu speciālistu konsultācijas: 

          Psihologs,

          Smilšu spēles terapija,

          Fizioterapeits.

Visus jautājumus, kas saistīti ar sociālajiem pakalpojumiem, kārtot sazinoties telefoniski ar sociālajām darbiniecēm:

          Andra Pliča - tālr. 64894881

          Vēsma Masa - tālr. 20275661 


  

Par koronavīrusa izplatību

 Latvija attiecina īpašus piesardzības pasākumus sakarā ar koronavīrusa izplatību uz iebraucējiem no Itālijas Lombardijas un Veneto apgabaliem, Dienvidkorejas un Irānas

Valsts operatīvā medicīniskā komisija šī gada 24. februārī lēma paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 ierobežojošos pasākumus, nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi. No 24. februāra par koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši pasākumi tiek noteiktas Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Itālijas Lombardijas un Veneto apgabali. 

Ceļotājiem, kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas. Parādoties saslimšanas simptomiem - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c.:  

 • jāierobežo kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām,
 • nekavējoties jāzvana 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests),
 • jāinformē ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.  

Speciālisti iesaka, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bija ceļojumā kādā no koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 skartajām valstīm vai teritorijām: 

 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,  

       vecākiem: 

 • sazināties ar ģimenes ārstu,
 • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma. 

Ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu. Ja simptomi parādās, nekavējoties jāzvana 113 un jāinformē ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu.

Izglītības iestāžu vadītāji tiek aicināti apzināt iespējamus gadījumus, kad bērni devušies ceļojumā uz vīrusa skartajām teritorijām, uz kurām noteikti īpaši pasākumi un informēt bērnu vecākus par minētajām rekomendācijām. 

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid – 19, bet situācija pasaulē un arī Eiropā ir mainīga, tādēļ aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājas lapā – www.spkc.gov.lv 

Informācija iedzīvotājiem, kā rīkoties ārkārtas situācijā 

Jāatceras, ka tīši izraisītu bioloģisku vielu izplatības gadījumā nevar būt vienotas universālas vadlīnijas rīcībai jebkurā situācijā. Svarīgi ir atcerēties vispārējos ieteikumus rīcībai, lai ikviens varētu aizsargāt sevi un līdzcilvēkus ārkārtas situācijā, atvieglojot arī palīdzības dienestu darbu. 

Tāpat jāatceras, ka ne visi saņemtie sūtījumi jāsaista ar bioterorisma draudiem, jo bioloģiskais terorisms var tikt definēts kā bioloģiska aģenta tīša izplatīšana ar nolūku izraisīt daudzu cilvēku saslimšanu un nāvi, radīt sabiedrībā apjukumu, paniku un bailes. 

Ārkārtas situācijā valsts un vietējās institūcijas sniegs precizētu informāciju, bet palīdzības un drošības dienesti noteiks situācijai atbilstošu rīcību. Iedzīvotājiem ir jāzina, kā rīkoties, ja tiek izziņota trauksme (radio, televīzija, skaļruņi), tāpat arī, kur meklēt un iegūt vispārējas rīcības vadlīnijas. 

Pazīmes, kas var liecināt par aizdomīgu pasta sūtījumu: 

 • eļļaini, krāsaini traipi;
 • īpatnēja smaka;
 • sataustāma pulverveidīga, želejveidīga vai granulēta viela;
 • draudoši uzraksti (piemēram, "Sibīrijas mēris (Anthrax)" vai citi).  

 Piesardzīgiem aicinām būt gadījumos, kad sūtījums ir saņemts no ārvalstīm, bet sūtītājs jums nav pazīstams vai to nav iespējams identificēt. 

Ieteikumi, kā rīkoties, ja jums šķiet, ka esat saņēmis aizdomīgu pasta sūtījumu: 

 • Neaiztieciet sūtījumu vai nepārvietojiet to tālāk uz citu vietu.
 • Nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam, zvanot uz 112!
 • Ja atrodaties ēkas iekšpusē, aizveriet logus un durvis un atstājiet telpu.
 • Izslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu.
 • Turaties atsevišķi no citiem cilvēkiem, kuri var nebūt pakļauti iedarbībai.
 • Netīriet un necentieties savākt izbirušu pulveri.
 • Ja apģērbs ir stipri sasmērēts vai bojāts, nemēģiniet to slaucīt ar birsti – aizvāciet netīrumus uzmanīgi!
 • NEVEDIET sūtījumu uz policiju! 

Kā rīkoties gadījumā, ja jums šķiet, ka notikusi saskare ar aizdomīgu bioloģisku materiālu: 

 • Saglabājiet mieru!
 • Nekavējoties informējiet glābšanas dienestus, zvanot uz 112!
 • Nepieskarieties acīm, degunam vai kādai citai sava ķermeņa daļai.
 • Ja iespējams, nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
 • Izolējiet atsevišķā telpā visas personas, kas tikušas pakļautas nezināmās vielas ietekmei.
 • Maksimāli izvairieties no cilvēku pārvietošanās ārpus inficēšanās zonām.
 • Centieties turēt drošā attālumā no incidenta vietas citus cilvēkus.
 • Ievērojiet policijas un glābšanas dienestu norādījumus! 

Informāciju apkopoja: 

“Lubānas novada sociālais dienests”, “Lubānas VSAC” direktore Inese Lībere


 

Sākusies pieteikšanās psihosociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības

Ir sākusies pieteikšanās psihosociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības, kuras notiks 2020.gadā. Psihosociālā rehabilitācija ir valsts apmaksāts pakalpojums, kas tiek īstenots atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 12. punktu un 2.4 daļu un MK noteikumiem Nr.780. Saskaņā ar iepriekšminētiem dokumentiem, psihosociālo rehabilitāciju pēc onkoloģiskas slimības var saņemt kopā pacients ar tuvinieku. 
Visa pieteikšanās elektroniski: https://anketa.dzivibaskoks.lv/Informācija par programmām: http://www.dzivibaskoks.lv/lv/programmas-2020

Programma, kas saliek visu pa plauktiņiem.
Psihosociālās rehabilitācijas programmas Spēka avots 2020 
Psihosociālās programmas Spēka Avots" izvērtējums  


 

Lubānas novada Sociālā dienesta līdzdalība projektos 2020.g.

ESF  projekta “Vidzeme iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/003, ietvaros Lubānas novada Sociālais dienests nodrošina

                      - 2 personām ar GRT  pakalpojumu “Aprūpe mājās”;

                     - 2 personām ar GRT psihologa konsultācijas;

                     - 3 personām ar GRT un FT fizioterapeita konsultācijas.

●  Tiek organizēti darbi pie “Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem Lubānas novada Indrānu pagasta “Eglāji 1”” izveides.

Informāciju sagatavoja:
sociālā darbiniece Vēsma Masa


Lubānas novada Sociālā dienesta līdzdalība projektos

●  No 2019. gada 28. februāra ESF  projekta “Vidzeme iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/003 ietvaros sadarbībā ar biedrību “Mēs saviem bērniem” nodrošina pakalpojumus bērniem ar noteiktu invaliditāti – Montesorī un Smilšu spēles terapijas nodarbības. Nodarbības vada Inese Kolneja.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros vienai personai ar GRT tiek nodrošināts pakalpojums “Aprūpe mājās”.

●  No 2018. gada oktobra mēneša  līdz 2019. gada martam sociālā darbiniece Andra Pliča piedalījās ESF pilotprojektā Nr. 9.2.1.1./15/I/001 “Metodikas sociālajam darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem aprobēšana”. Apmācībās gūtās zināšanas tiks izmantotas Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem Lubānas novada Indrānu pagasta “Eglāji 1” darbībā.

● No 2019. gada maija mēneša ar Labklājības Ministrijas un  ESF atbalstu īstenotā pilotprojektā Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Metodikas sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām aprobēšana”  piedalās sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Vēsma Masa.

Informāciju sagatavoja:
Vēsma Masa
Lubānas novada sociālā darbiniece


 

Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks: nosacījumi atbalsta komplektu izsniegšanai Lubānas novadā no 01.01.2019.

No 2019.gada 1.janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī MAZNODROŠINĀTAS personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī NEPĀRSNIEDZ 242,- EURO, līdzšinējo 188,- euro vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242 euro, t.sk. Lubānas novadā, EAFVP atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes. 

 • Turpmāk VISAS PERSONAS, kas norādītas atbilstošajās izziņā, var saņemt ne tikai pārtikas, bet arī HIGIĒNAS UN SAIMNIECĪBAS PRECES, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam VAR IZVĒLĒTIES vienu no higiēnas maziem bērniem preču pakām - BH1 (autiņbiksītes no 5 – 9 kg ) vai BH2 (autiņbiksītes no 7 – 18kg) paku, t.i.  to paku, kuru autiņbiksīšu izmērs der labāk;
 • līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, tiek iekļauts JAUNS PAPILDPASĀKUMA VEIDS: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā esošām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

 

Pārtikas preču komplekts

Higiēnas un saimniecības preču komplekts

Papildus pārtikas preču komplekts* maziem bērniem vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot)

Papildus higiēnas preču komplekts** maziem bērniem vecumā no 0 – 24 mēnešiem (ieskaitot)

Individuālo mācību piederumu komplekts*** bērnam vecumā no 5 - 16 gadiem (ieskaitot)

Izziņa uz 1 mēnesi

1 paka katrai personai

1 paka katrai personai

1 paka bērnam

1 paka bērnam

1 paka

kalendārā gada ietvaros katram bērnam

Izziņa uz 3 mēnešiem

2 pakas katrai personai

1 paka katrai personai

2 pakas bērnam

1 paka bērnam

Izziņa no 4 - 6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai personai

Kopā 2 pakas katrai personai

Kopā 4 pakas bērnam

Kopā 2 pakas bērnam

Izziņa par krīzes situāciju

2 pakas katrai personai

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

1 paka katrai personai

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

2 pakas bērnam

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

1 paka bērnam

3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

*Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

**Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam; izņēmuma gadījumā bērnam vecumā līdz 12 mēn. var izvēlēties vienu no komplekta veidiem - vecumam no 0-6 mēn. vai  7-12 mēn.

***Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

Tāpat kā līdz šim, pamats EAFVP atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā par maznodrošinātās ģimenes, personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Infografikas par EAFVP programmu apskatāmas un PDF formā lejuplādējamas ŠEIT.

Papildus informāciju iespējams saņemt Lubānas novada Sociālajā dienestā (t. 64894881), www.atbalstapakas.lv, www.sif.gov.lv, www.lm.gov.lv

Lubānas novada iedzīvotāji atbalsta komplektus var saņemt Lubānas novada sociālajā dienestā O.Kalpaka ielā 12, Lubānā, 101.kabinetā pie sociālās darbinieces Andras Pličas (tālrunis uzziņām 64894881). Lai saņemtu jebkuru atbalsta komplektu ir nepieciešams uzrādīt oriģinālu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņu. Bez oriģinālās izziņas atbalsta komplekti netiek izsniegti!

Atbalsta komplektus iespējams saņemt:

P. no plkst.8:30-12:30/13:00-17:00

O. no plkst.8:30-12:30-13:00-17:00

T. no plkst.8:30-12:30/13:00–17:00

P. no plkst.8:30-12:30


Lubānas novada sociālais dienests sadarbībā ar biedrību "Saulains rīts" organizē Atbalsta grupu personām ar invaliditāti.

Kas tad ir atbalsta grupa?

Pateicoties atbalsta grupu darbībai, cilvēkiem tiek dota iespēja risināt savas problēmas un gūt atbalstu bez īpašiem finansiāliem izdevumiem. Tie ir profesionāļi, kuri strādā ar šīs mērķa grupas cilvēkiem un sniedz tiem atbalstu, informāciju un palīdzību dažādos jautājumos.
Atbalsta grupās personām ar invaliditāti ir iespēja tikties un kontaktēties ar sev līdzīgiem, atrast draugus, atgūt daļēji zaudēto ticību savām spējām, iemācīties analizēt situācijas un pats galvenais nejusties vientuļiem.
Atbalsta grupas nodarbības Lubānas sociālajā dienestā tiks organizētas divas reizes mēnesī. Nodarbībās būs iespēja iesaistīties diskusijās par dažādām aktuālām tēmām, piedalīties radošajās darbnīcās, kopīgi svinēt svētkus.
Laipni aicināti uz pirmo nodarbību personas ar invaliditāti 2016. gada 6. aprīlī plkst. 10.00  biedrības “Saulains rīts” telpās: Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, 3. stāva zālē. Nākamā grupas tikšanās paredzēta 20. aprīlī.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30