2021.g.

Ir atkal Ziemassvētku laiks, un es priecājos par šo izdevību gan svētkos gan ikdienā, gan priekos, gan dalot bēdu, būt kopā ar aprūpes centra klientiem.

Mūs ziemeļu zemēs daba nav pārāk lutinājusi šajā Ziemas saulgriežu laikā, dienas kļūst arvien īsākas, tumšākas, saule, ja arī parādās, tad ar mokām, pat netiek līdz koku galiem, daba ir auksta, koki kaili, un daba dus ziemas miegā. Arī cilvēkiem brīžiem uznāk smaguma un paguruma sajūta tieši šajā gadalaikā. Un ne velti no seniem laikiem visām tautām, kas ziemeļos dzīvo, ir bijuši šie Ziemas saulgriežu svētki. Mums vajag šo svētku brīdi, šo atelpu, lai būtu arī mums šis Ziemassvētku prieks sanākot kopā. Dzīve kļūst par daudz drūma un smaga, ja tajā pietrūkst pārsteiguma, brīnuma un prieka.

Pacietību, izturību, veselību un daudz saulainu dienu jaunajā gadā!

Sociālā darbiniece Alīna Jelagina


 

“Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” sociālās aprūpes nodaļas klientu un darbinieku vakcinācija uz 01.11.2021.

  1. Sociālās aprūpes nodaļā ir 36 klienti.

1.1. Pilnībā vakcinēti – 31 jeb 86%;

1.2. Daļēji vakcinēti – 2 jeb 6%;

1.3. Nav vakcinēti (atsakās) – 3 jeb 8%

Tātad kopā būs vakcinēti 92%.

  1. Sociālās aprūpes nodaļā ir 21 darbinieki, no kuriem:

2.1. Pilnībā vakcinēti 15 darbinieki jeb 72%;

2.2. Daļēji vakcinēti - 4 jeb 19;

2.3. Nav uzsākuši vakcināciju – 2 darbinieki jeb 9%.

Tātad kopā būs vakcinēti 91% darbinieku.


Lubānas veselības un sociālas aprūpes centra klienti un darbinieki pateicas NVA projekta “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības, iestādē” jauniešiem Uldim, Arvitai un Almai.

Paralēli ikdienas aktivitātēm, ceturtdienās notiek radošās nodarbības. Vasaras mēnešos šis uzdevums vairāk tika uzticēts jauniešiem. Darbiņu dažādība un izpildes tehnikas tiešām pārsteidz! 

Informācija "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs" klientiem un klientu piederīgo apmeklējumiem

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējumu[1], veiktajiem grozījumiem[2] Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) norādījumiem, kas stājas spēkā ar 2021.gada 15.jūniju: 

1.  Ciemošanās iepriekš jāsaskaņo ar medicīnas māsu vai sociālo darbinieku (darb dienā un

 darba laikā – zvanot 64894181, darba dienu vakaros un brīvdienās – zvanot uz sociālās aprūpes nodaļu maiņu aprūpētājam – 64894181, lai saskaņotu apmeklējuma laiku un varētu nodrošināt darbinieku klātbūtni un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu. 

2. Ciemošanās ir atļauta, ja tuvinieks 14 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi[3], nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu (t.sk. temperatūra) 

3. Apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā. Pie gulošajiem klientiem apmeklējumus organizē klienta istabiņā (pēc iespējas norobežojot vai izvedot no istabiņas citus klientus) atsevišķā (apmeklētāju) telpā, vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi līdz 20 minūtēm. 

4. Labvēlīgos laika apstākļos tikšanos un personas, kuras ir iespējams pārvietot, vēlams  tikšanos ar piederīgajiem organizēt institūcijas teritorijā (dārzā, lapenē, u. tml.) ievērojot 2 metru distancēšanos (pārslimojušie klienti un pilnība izpotētie - maskas var nelietot!).  

5. Apmeklējuma laikā gan klientam, gan tuviniekam jānodrošina individuālo aizsardzības līdzekļu (maskas) un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība, kā arī jānodrošina distancēšanās 2 metru attālumā.  

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus.  

Lai saņemtu ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu MK noteikumu IV.nodaļā “Īpašie epidemioloģiskās drošības pasākumi sociālo pakalpojumu saņemšanai” noteikts: 

· Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas un sniegšanas nosacījumi (33.punkts) papildināti, nosakot, ka personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts[4]:

1) var neveikt Covid-19 testu:

- iestājoties institūcijā (33.1.apakšpunkts);

- pirms atgriešanās institūcijā no stacionārās ārstniecības iestādes (33.2.apakšpunkts);

2) pēc uzņemšanas institūcijā vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes institūcijā, var neatrasties pašizolācijā (33.3.apakšpunkts).

!  Attiecībā uz personām, kurām nav sadarbspējīgs sertifikāts, saglabājas līdzšinējā kārtība. 

! Gadījumā, ja šajā periodā personai tomēr izpaužas Covid-19 simptomi, minētā norma nav piemērojama un ir jānodrošina visi karantīnas pasākumi). 

! Gadījumā, kad no stacionārās ārstniecības iestādes tiek izrakstīts klients, kuram ir diagnosticēts Covid-19, bet kuram atbilstoši ārstējošā ārsta norādītajam vairs nav nepieciešama ārstēšanās stacionārajā ārstniecības iestādē (nav izteiktu simptomu), vadoties pēc līdzšinējās prakses rīcībai izņēmuma gadījumā, institūcijai jānodrošina tā uzņemšana, nodrošinot klienta nošķirtu ievietošanu izolācijas telpā un visus karantīnas pasākumus.


[1] ECDC. Surveillance of COVID-19 at long-term care facilities in the EU/EEA. Technical Report. – 19 May 2020: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf.

[2] Ministru kabineta 2021.gada 27.maija noteikumi Nr.332 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"”.


Klienti turpina darboties radošajās nodarbībā

Šobrīd, kamēr koncerti un pasākumi nav atļauti, VSAC klienti turpina cītīgi darboties radošajās nodarbībās.

Katru ceturtdienu līmējam, zīmējam, krāsojam un veidojam. Klienti visvairāk iecienījuši tieši krāsošanu, jo atzīst to par relaksējošu nodarbi.

Ļoti gaidām silto laiku, lai var atpūsties un vienoties kopīgos atmiņu stāstos saulītē vai zem ozola kuplajiem zariem.

Momentuzņēmumus no nodarbībām skatīt šeit

Sociālā darbiniece Alīna Jelagina


2020.g.

UZMANĪBU! Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā ir izsludināta karantīna sakarā ar Covid 19 saslimšanas gadījumiem nodaļā!

Personālam, pēc iespējas ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā, distances ievērošana, individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) un dezinfekcijas līdzekļu (DL) pielietošana, pulcēšanās ierobežojumi telpās, nodrošinot pašu nepieciešamāko sociālo un veselības aprūpi! 

Direktore Inese Lībere 


 Janvārī Lubānas VSAC jau otrais koncerts

Jaunais 2020.gads vēl tikai uzņem apgriezienus, bet pie mums 10. janvārī jau otrais šī gada koncerts! Šoreiz liels paldies Anitai Tropai par pieteikumu iepriecināt mūsu klientus. Priekšnesumus sniedza Lubānas vidusskolas 3.-5. klases skolēni. Bija sagatavotas gan ludziņas, gan dziesmas un dzejoļi, tika spēlēti arī mūzikas instrumenti.  
Nākamie koncerti plānoti februārī. Pagaidām ieturam pauzi un atslābinām prātus, krāsojot mandalas.

Lubānas VSAC sociālā darbiniece Alīna Jelagina

Paldies ziedotājiem par skaisto koncertu!

2. janvārī notika Daces Sinātes un dēla Jēkaba Sināta koncerts, kurš Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā tapa, pateicoties biedrībai "Lubānas Puse". Paldies "Lubānas Puse" meitenēm un ziedotājiem! (Lubānas egles iedegšanas pasākumā tika vākti ziedojumi, lai patīkami pārsteigtu VSAC klientus).  Paldies arī visiem māksliniekiem, pašdarbniekiem un visādi citādi aktīviem cilvēkiem, kas neatteica un pat paši izteica vēlmi pie mums darboties/uzstāties. Ceru uz turpmāku sadarbību un aicinu droši pieteikties, ja kāds vēlas iepriecināt mūsu klientus ar koncertu vai kādu radošu darbošanos 2020.gadā! 
Lai Jaunā gadā visas dienas,
Kā zelta vārpas pilnas līkst,
Lai netrūkst spēka darbus darīt,
Un domu briedums neapsīkst.
Pateicībā - Lubānas VSAC sociālā darbiniece Alīna Jelagina

 

 

 

18. augustā Lubānas VSAC viesojās dāmu deju grupa "Dzeldes" no Dzelzavas.  


1. oktobris Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā ir īpašs datums, kurā tiek atzīmēta starptautiskā senioru diena. Mums svētku diena sākās ar pulcēšanos zālē. Jautrām dziesmām skanot, sagaidījām ikgadējo Lubānas novada pašvaldības gādāto svētku torti. To uz balti klāta galda, kopā ar siltiem vēlējumiem lika Tālis Salenieks. Turpinājumā mielojāmies ar kūku, kura bija ne tikai ļoti skaista, bet arī brīnumgarda. Liels paldies!
Bet ar to mūsu svētki vēl nebeidzās... 3. oktobrī turpinājām svinēt svētkus, pie mums viesojās duets “Sandra”, kas ar savu enerģisko un skanīgo koncertu aizrāva ne tikai klientus, bet arī darbiniekus. Koncerta izskaņā cienājām ar plātsmaizēm un speķa pīrāgiem. Klientiem ļoti patika, arī mākslinieki pateicās par silto uzņemšanu.

Informāciju sagatavoja:
Lubānas VSAC sociālā darbiniece Alīna Jelagina

 


2020.gada Kultūras pasākumu plāns


 

Lubānas Sociālās aprūpes centrs

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas novads

Centra tālrunis: 64894181

E-pasts: lubanassac@madona.lv;


Vadītāja: Jolanta Kočāne

Tālrunis: 64894381; m.t. +371 28374760

E-pasts: jolanta.kocane@madona.lv


Sociālā darbiniece sociālās aprūpes centrā Alīna Jelagina

Tālrunis: 64894181

E-pasts: alina.jelagina@madona.lv 


Sociālās aprūpes centra vecākā medicīnas māsa Irēna Studere

Tālrunis: 64894181

 


Nekustamā īpašuma apsaimniekotājs Ronalds Ziediņš

Tālrunis: +371 26112434

E-pasts: ronalds.ziedins@madona.lv.

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.