Kalendārā vēl vasara, ber sirdī…sirdī jau mazliet rudens. Karstie vasaras rīti ir tapuši dzestri, dažreiz par miglā tīti. Arī pie mums Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā, pirms došanās ārā, no klientiem arvien biežāk dzirdu: “lai diena iesilst un tad…” . Ārā zem tik iemīļotajiem ozola zariem raisās sarunas, tiek klausīti “Simts stāsti par Lubānu” grāmatas lasījumi, un vienkārši izbaudīts svaigais gaiss un putnu dziesmas.

Jūlijā mūsu darbaspēkiem pievienojās Lubānas vidusskolas 12.klases skolniece Linda, kura kļuva par klientu asistenti gan pastaigās, gan sarunās, vadīja radošās nodarbības, lasīja grāmatu, kā arī spēlēja galda spēles.

Augustā Lindas vietā nāk klases biedrs  Mārtiņš, kurš diezgan kautrīgi, taču apņēmības pilns sāk savu  pieredzes ceļojumu sociālās aprūpes jomā.

Paldies jauniešiem, ka nācāt un darījāt šo svētīgo, nebūt ne vieglo darbu, un kļuvāt par daļu no mūsu un klientu ikdienas.

Lai kādā svečturī tu ielikts tiec,

Ja esi gaišs, tad visiem gaismu sniedz!

/Dz. Rinkule -Zemzare/

Augusta mēnesī kopā ar palīgu Mārtiņu realizēsim jaunas idejas radošajās nodarbībās. Ar pilnu augusta mēneša pasākuma plānu aicinu iepazīties ŠEIT.


2019.GADA KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS


2018.GADA KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS 

Rudens Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā

Vasara aizskrējusi vēja spārniem un mūsu “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” sociālās aprūpes nodaļas klienti aizvien retāk un mazāk vēlas iziet laukā, tā vien gribās satīties siltos plediņos un pasnaust!

25.septembrī, mūsu centrā tika svinēti Ražas svētki, klienti varēja aplūkot darbinieku izveidoto izstādi. Par šo svētku svinīgumu rūpējās Silvija Bērziņa ar savu ansamblīti un Lienīte Ozolniece ar savām dejotājām – senioru deju kopu “Varavīksne”, neizsakāmi sirsnīgs PALDIES jums par šo prieku! Tā kā septembrī tiek atzīmēta arī Dzejas diena, tad starp dziesmām un dejām, Vēsma Masa lasīja Ineses Toras dzeju. Pēc koncerta suminājām mūsu septembra jubilārus, kas svinēja 80 gadu un 73 gadu jubilejas, lai mīlestība, veselība un siltums mūsu jubilāriem!

1.oktobrī – Senioru diena, kad arī neiztikām bez prieka. Paldies Lubānas novada pašvaldībai par uzdāvināto skaisto torti un Lubānas novada iedzīvotājai Līgai Bāliņai par skaistajiem, lielajiem puķu podiem un milzīgajiem ķirbjiem – priecāsimies un ēdīsim visu ziemu! Vēlam Jums, Līga, izturību, veselību un nezūdošo Dzīves un darba mīlestību arī turpmāk!

Atskatoties uz aizgājušo vasaru, gribas padalīties ar kādu amizantu sarunu starp diviem mūsu klientiem, kuri atcerējās bērnības gadus, kad ganos gāja. Viens no mūsu stāstniekiem dalījās atmiņās, ka, lai tiktu ātrāk mājās no ganiem, noķerts dundurs un ielaists govij ausī, draugs, tajā pašā brīdī, iedūris govij ar adatu dibenā. Govs sagriezusi asti gredzenā un laidusi mājās, pārējās arī pakaļ! Jautāts, vai mājās sutu dabūjis par tādu izgājienu, stāstnieks atbildēja, ka neko tādu neatceras. Savukārt, sarunu biedrs atcerējās, ka gadu vecai telei pie astes piesējis spainīti, tā to asti vicinot sabijusies, ka ta lekusi uz māju, pāri visiem labības laukiem, māte ieraudzījusi spainīti telei pie astes, uzreiz sapratusi, kas par lietu, o, ka ta dabūts pa stilbiem!  

Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem, kas mūs atceras, apciemo un iepriecina. Jauku un siltu viesiem rudeni vēlot, Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra klienti un darbinieki.

Informāciju sagatavojusi:

Iluta Ozoliņa

Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra sociālā darbiniece 


Kultūras pasākumu norise Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā 2018.gadā

Lai palīdzētu aprūpējamam cilvēkam pilnveidot savas dzīves kvalitāti un integrāciju sabiedrībā, viens no mūsu pienākumiem ir:

1) rūpēties par sociālo pakalpojumu pieejamību un nodrošināšanu kopienā dzīvojošajiem vecajiem/aprūpējamajiem cilvēkiem, respektējot viņu vajadzības;

2) jāprot sadarboties ar reliģiskajām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, ārstniecības iestādēm un dažādām citām sociālās palīdzības sistēmā iekļautām organizācijām un cilvēkiem, lai meklētu daudzpusīgas iespējas palīdzības sniegšanā vecajam/aprūpējamajam cilvēkam.

“Lubānas veselības un aprūpes centrs” klienti un darbinieki saka paldies visiem, kas iesaistās centra dzīvē, atvieglojot un iepriecinot klientus ikdienā un svētkos! Sirsnīgs paldies Lubānas novada sporta pasākumu organizatoram Mārim Valainim un Lubānas novada jauniešiem par Sporta spēļu organizēšanu mūsu centrā, par pacietīgu palīdzēšanu mūsu klientiem ratiņkrēslos iziet visas stafetes. Šajā dienā arī tika sumināta viena no mūsu klientēm, kurai tieši šajā dienā palika 93.gadi, jauka diena un iemesls, lai pārbaudījumos trāpītu tieši mērķī! Tāpat arī jāpiemin draudzīgā gaisotnē pavadītais pikniks pēc Sporta spēlēm.

Vasara ir atvaļinājumu laiks, kad mūsu klienti un darbinieki arī dodas atpūtā – atvaļinājumā. Ir klienti, kuri dodas mājās uz ilgāku laiku (vasaras mēnešus), cits uz nedēļas nogalēm, cits var izbaudīt būšanu mājās katru reizi, kad bērns atgriežas atvaļinājumā no peļņas citur, ir, kas vienkārši bauda sauli un labu grāmatu tepat – centrā. Ir interesanti klausīties cilvēku atmiņās, arī padomos. Mūsu centra pagalmā aug skaists ozols, tā lielie zari ir kā lapene un mūsu klienti saka: "Iesim pasēdēt zem ozola kuplajiem zariem!" Zem ozola raisās ne tikai atmiņas: mēs klausāmies mūziku, dažs dzied līdzi, lasām laikrakstu “Lubānas ziņas” un laikrakstu “Stars”, šobrīd esam iesākuši lasīt grāmatu “Latviešu zelta stāsti” (izdota AS “Lauku Avīze”, 2007.). Kad beigsim laiskoties zem ozola kuplajiem zariem, būs jau pienācis rudens, un tad sāksim gatavoties Ražas svētkiem, Mārtiņiem, Latvijas dzimšanas dienai, Ziemassvētkiem.

Klientiem ir iespēja apmeklēt kultūras pasākumus arī ārpus centra. Pie informācijas stenda tiek izvietota informācija par plānotajiem pasākumiem visam mēnesim Lubānā, Meirānos, Degumniekos. Ja klientiem ir velēšanās piedalīties pasākumos ārpus centra, tad ar institūcijas transportu tiek organizēts brauciens. Viss 2018.gada kultūras pasākumu plāns pieejams ŠEIT. Pasākumu plānā gan iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot līdzi informācijai. 

Vēlreiz neizsakāmi sirsnīgs un milzīgs PALDIES visiem, visiem, kas mūs iepriecina svētkos, jo paši klienti vairs nevar un dažubrīd kautrējas iet uz kultūras pasākumiem ārpus centra, tādēļ ikviens viesis, kas mūs priecē ar savu klātbūtni vai priekšnesumiem, sagādā lielu prieku!

 

Sociālā darbiniece Iluta Ozoliņa

 


2017. gads 

2017. gada pasākumu plāns*

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot līdzi informācijai.


Pasākumi 2017.gada rudens sezonā (atbildīgā darbiniece Iluta Ozoliņa):

27.decembrī Lailas Ozoliņas vadītā bērnu deju kolektīva “Žuburiņi” un Lubānas vidusskolas meiteņu ansambļa koncerts

22.decembrī Žorža Siksnas Ziemassvētku koncerts (pateicoties Montai Masai un “4finance Labie darbi akcijai”)

5.decembrī Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” bērni, pie mums ierodas uz “Balto rītu”, sniedzot koncertu

17.novembrī kopā ar Silvijas Bērziņas ansamblīti (kora dalībniecēm), atzīmējam Latvijas Republikas proklamēšanas dienu


Pasākumi no marta līdz maijam 2017.gadā:

7. martā notika rodošās nodarbības - gatavojām apsveikumus Sieviešu dienai! Foto no nodarbības pieejami šeit*

12. martā bija iespēja tikties ar Katoļu draudzes mācītāju!

22. martā notika Luterāņu draudzes dievkalpojums

22. martā notika lauku kapelas "Meldiņš" koncerts. Tika dziedāts līdzi tik ļoti pazīstamajām dziesmām un pat uzgriezts kāds dancis! Foto no koncerta pieejami šeit*

19. aprīlī Lubānas VSAC koncertu sniedza Miķelis Gruzītis! Kopīgi tika izdziedātas visiem labi zināmās un sirdij tuvās dziesmas

11. maijā "Mātes dienai veltītus priekšnesumus sniedza VSAC "Latgale" filiāle " Lubāna" klienti2017. gada 6. janvārī (Zvaigznes dienā) plkst. 17.00, Lubānas novada veselības un sociālās aprūpes centrā brīnumskaistu koncertu sniedza jauktais vokālais ansamblis "Naktsputni"

Foto no koncerta pieejami šeit*


2016. gads

Šā gada 16. decembrī, Lubānas novada veselības un sociālās aprūpes centrā viesojās Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēni, lai iepriecinātu aprūpes centra iemītniekus un ieskandinātu gaidāmos svētkus - Ziemassvētkus.

Skolēni sniedza skaistu koncertu ar sirsnīgām dziesmām un izrādi par Ziemassvētkiem un rūķiem!

Foto no koncerta pieejami šeit*


Ziemassvētku koncerti Lubānas VSAC ir izskanējuši.

22. decembrī mūs ar deju un dziesmu uzvedumiem priecēja VSAC "Latgale" Lubānas filiāles klienti. Bija gan solo dziedājums gan dejas, gan šovs ar cepurēm. 

23. decembrī ar raitu dejas soli un skanīgām balsīm mūs priecēja Lubānas vidusskolas mazie dejotāji (vadītāja Laila Ozoliņa) un ansamblis (vadītāja Astra Šķēle). Paldies sakām arī Dacei Kočānei par iespēju redzēt un dzirdēt mūsu pašu talantīgos Lubānas vidusskolas audzēkņus! Klienti saņēma arī skolēnu gatavotos apsveikumus! 

Pēc koncerta bija ieradies arī pats Ziemassvētku vecītis un viņa palīgs rūķis, kuriem kopīgiem spēkiem, lai nopelnītu sarūpēto paciņu, skaitījām pantiņus un arī dziedājām. 

Foto no svētku koncertiem pieejami šeit*

 

Lai Jaunais gads nes jaunas dienas,
Lai saltas, tumšas nav nevienas.
Lai spēka daudz, lai viss, ko dara, sokas,
Lai nepagurst ne sirds, ne rokas!

Laimīgu un veselīgu Jauno 2017. gadu!
Lubānas VSAC klientu un kolektīva vārdā sociālā darbiniece Alīna Jelagina


Nākamais koncerts vairs nav aiz kalniem - 6. janvārī Lubānas VSAC gaidīsim vokālo ansambli "Naktsputni". 


 

Senioru diena nosvinēta

3. oktobrī “Lubānas veselības  un sociālās aprūpes centra” sociālās aprūpes nodaļā svinējām Senioru dienu,  Ražas svētkus, veltītus Miķeļdienai. Par godu pasākumam muzicēja Silvija Bērziņa (akordeons)  un pašmāju dziedātājas - Vēsma Masa, Lidija Mičule, Ilona Bodniece, Iveta Akmentiņa. Tika sumināti arī oktobra jubilāri – Visvaldis Šelders, Voldemārs Apse, Aina Vasiļevska! Tika svinēta arī Tatjanas Liģeres 95. dzimšanas diena.

Sociālā darbiniece Dženija Krama


 

Ugunsgrēka imitācijas apmācības sociālās aprūpes nodaļā!

28. septembrī Lubānas novada sociālais dienesta un struktūrvienības “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” sociālās aprūpes nodaļā notika ugunsdrošības apmācības, kurās piedalījās visi iestādes darbinieki. Apmācības nodrošināja VUGD Lubānas posteņa komandieris G. Gutāns. Tika imitēts ugunsgrēks, palaižot mākslīgos dūmus pirmajā stāvā. Ieslēdzoties ugunsdrošības signalizācijai, tika ”izspēlēta” palīdzības organizēšana cilvēku evakuācijai. Svarīgākais šajā procesā, lai pēc iespējas ātrāk varētu evakuēt visus 33 klientus no istabiņām, kur 19 personas ir gulošas vai paši nespēj pārvietoties. Personāls uzsāka evakuāciju – vispirms skubinot staigājošos klientus pulcēties lapenītē un tad operatīvi tika evakuēti visi guļošie pacienti – iznesti pagalmā pa abām kāpnēm, neizmantojot liftu, jo, ieslēdzoties signalizācijai, tas nedarbojas. Visi klienti tika izglābti ļoti īsā laikā! Guļošie klienti tika noguldīti uz matračiem, kurus, sākoties evakuācijai, atbildīgais darbinieks izmeta pa 3. stāva logiem.

Rezumējot praktiskās apmācības rezultātus un sarunājoties ar VUGD komandieri, tika secināts, ka bija vērojama zinošu darbinieku operatīva un profesionāla rīcība, atbilstoši šai situācijai, kā arī augsta atbildības izjūta vienam pret otru un klientiem. Augstu vērtējama ir darbinieku prasme sadarboties un spēt adekvāti pielietot līdz šim  iegūtās zināšanas, kuras tiek pārrunātas iestādes iknedēļas sanāksmītēs un piedaloties Ugunsdrošības apmācībās vienu reizi kvartālā.

Paldies darbiniekiem par spēku un izturību! Paldies klientiem par sapratni!

Ar cerību, tikai uz labiem notikumiem bagātu turpmāko laiku iestādē.

Direktore Inese Lībere

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna

Tālrunis: 64894181

E-pasts: lubanasvsac@lubana.lv 

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t. +371 28374760

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894381

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes nodaļā: Alīna Jelagina

Tālrunis: 64894181

E-pasts: soc.darbinieks@lubana.lv