Par Lubānas Sociālās aprūpes centra klientu var kļūt:

 • personas pensijas vecumā;
 • pilngadīgās personas ar īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem
 • personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti. 

Iesniedzamie dokumenti, slēdzot pastāvīgās aprūpes līgumu:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase);
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu centrā;
 • Sociālā dienesta lēmums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments;
 • ģimenes ārsta nosūtījums - izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikāciju neesamību sociālo pakalpojumu saņemšanai personām ar GRT;
 • Covid-19 analīžu tests - ne vecāks par 48 stundām.
 • līgums par pakalpojuma sniegšanu (tiek noslēgts uz vietas).

Lubānas Sociālās aprūpes centrs

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas novads

Centra tālrunis: 64894181

E-pasts: lubanassac@madona.lv;


Vadītāja: Jolanta Kočāne

Tālrunis: 64894381; m.t. +371 28374760

E-pasts: jolanta.kocane@madona.lv


Sociālā darbiniece sociālās aprūpes centrā Alīna Jelagina

Tālrunis: 64894181

E-pasts: alina.jelagina@madona.lv 


Sociālās aprūpes centra vecākā medicīnas māsa Irēna Studere

Tālrunis: 64894181

 


Nekustamā īpašuma apsaimniekotājs Ronalds Ziediņš

Tālrunis: +371 26112434

E-pasts: ronalds.ziedins@madona.lv.

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.