Lubānas Sociālās aprūpes centrs

Reģistrācijas numurs: 40900038684

Norēķinu rekvizīti: 
Maksājumus par pakalpojumiem Lubānas Sociālās aprūpes centrā veikt uz Lubānas apvienības pārvaldes kontu
          SEB Banka
          Kods: UNLALV2X
          Konts: LV43UNLA0050019786428

Lubānas Sociālās aprūpes centra NOLIKUMS

Lubānas Sociālās aprūpes centrā klientiem piedāvā patstāvīgo (ilglaicīgo) sociālo aprūpi un īslaicīgās aprūpes pakalpojumus uz laiku līdz 3 mēnešiem.

Iestāde veic šādus uzdevumus:

  - nodrošina Klientu ar pastāvīgu dzīvesvietu, kas iekārtota ar sadzīvei nepieciešamām iekārtām un inventāru, un nodrošina Klienta diennakts aprūpi, lai nodrošinātu Klienta pamatvajadzības;
  - nodrošina un organizē Klientam veselības aprūpi;
  - sniedz ēdināšanas pakalpojumus, ņemot vērā Klienta vecumu un veselības stāvokli;
  - veic sociālo aprūpi un rehabilitāciju atbilstoši Klienta fiziskajam un psihiskajam stāvoklim, kā arī sagatavo atbilstošu dokumentāciju;
  - nodrošina Klientu sociālo kontaktu saglabāšanu un veidošanu ar viņa radiniekiem, kā arī ar citām ārpus institūcijas esošajām personām;
  - sniedz maksas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes jomā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu;
  - veic pasākumus, lai Klientam nodrošinātu tiesības uz privāto dzīvi, tiesības uz privāto mantu, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumus, personas neaizskaramību un citas cilvēka pamattiesības;
  - organizē Klientam iespēju apmeklēt kultūras pasākumus, pēc Klienta vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai; 
  - īsteno citus sociālo pakalpojumu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Detalizētu informāciju par centrā sniegtajiem pakalpojumiem skatīt sadaļā PAKALPOJUMI, kā arī iespējams iepazīties ar UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM.


Lubānas ambulatorais dienests un dienas stacionārs

Lubānas Sociālās aprūpes centra struktūrvienība  

Centrā 2022.g. pieņem ārsti speciālisti

Pieņemšanas laiki:

  ▲ Ginekologs: Anita Prušakeviča

Pirmdien no plkst. 15.30 līdz plkst. 18.00

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64894115

  ▲ Ķirurgs: Andrejs Baranovskis 

Katra mēneša 3. trešdienā plkst. 15.00-19.00

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64894115  

▲ Dienas stacionārs: ārsts Velta Igaune, medicīnas māsa Ilona Bodniece

Uzņemšana ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu

 

Ārpus darba laika neatliekamo medicīnisko palīdzību var saņemt, to izsaucot pa tālruni – 113.

Tuvākā ārstniecības iestāde, kur var saņemt diennakts NMP ir SIA “Madonas slimnīca” Rūpniecības ielā 38, Madonā, uzņemšanas nodaļa – 64807066.

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.