Pamatojoties uz 12.03.2020. MK rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Lubānas novada teritorijā, Lubānas novada sociālais dienests paziņo:

 

Tiek pārtrauktas sekojošu speciālistu konsultācijas: 

          Psihologs,

          Smilšu spēles terapija,

          Fizioterapeits.

Visus jautājumus, kas saistīti ar sociālajiem pakalpojumiem, kārtot sazinoties telefoniski ar sociālajām darbiniecēm:

          Andra Pliča - tālr. 64894881

          Vēsma Masa - tālr. 20275661 

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30