Sociālā dienesta sociālos pakalpojumus nodrošina  attālināti, sniedzot nepieciešamo informāciju telefoniski - sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem, Asistentu pakalpojuma un “Aprūpe mājas” darba organizatore Vēsma MASA pa tālruni 20275661, Sociālā dienesta direktore Inese Lībere pa tālruni 28374760. 

 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektus varēs saņemt 2021.gada pirmajā un trešajā trešdienā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni 20275661. 

Aicinājums strikti ievērot epidemioloģiskās drošības prasības (tai skaitā distances ievērošana, individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) un dezinfekcijas līdzekļu (DL) lietošana, pulcēšanās ierobežojumi telpās u.c.), ja klients nav Covid-19 slimnieka kontaktpersona un viņam nav saaukstēšanās simptomi, paaugstināta ķermeņa temperatūra.

Iesniegumus vai citu informāciju var rakstīt elektroniski Vēsmai Masai uz e-pastu: vesma.masa@inbox.lv; direktorei Inesei Līberei - inese.libere@lubana.lv, kā arī dokumentus var ievietot dienesta pastkastītē.

Direktore  Inese Lībere

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30