Aktuāla Lubānas novada Sociālā dienesta informācija. Krīzes laikā, kad daudzi cilvēki atrodas pašizolācijā, ir ierobežotas brīvā laika aktivitātes un skolēniem notiek attālinātās mācības, kas rada papildu emocionālo un psiholoģisko spriedzi, ir  iespējams saņemt  

 · psihosociālu atbalstu pie sociālās darbinieces darbam ar ģimenēm ar bērniem Vēsmas Masas, mob. 20275661 un psiholoģes Evitas Petručeņas - attālinātās konsultācijas, izmantojot WACAP video zvanu, telefoniskas konsultācijas vai pieslēdzoties Zoom,  iepriekš piesakoties pie sociālās darbinieces.

· atbalstu un konsultācijas personai, kura nonākusi grūtībās/krīzes situācijā (trūkst iztikas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai),  zvanot sociālajai darbiniecei Andrai Pličai, tālrunis 64894881.

 

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30