Lubānas novada pašvaldība 2014. gadā investēja sporta jomā, izbūvējot ventilācijas sistēmu Lubānas vidusskolas sporta zālē. 


 Futbola aktualitātes Lubānas novadā: http://www.futbols.lubana.lv/ 


Trenažieru zāle 

 

 

Ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu un Lubānas novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrība "Aiviekstes ozoli" pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros realizēja projektu "Trenažieru zāles ierīkošana"

Trenažieru zāle Lubānas vidusskolā ir atvērta visiem Lubānas novada, kā arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Zāli var apmeklēt no 16 gadu vecuma. Jaunākiem par 16 gadiem ir iespēja nodarboties kopā ar vecākiem.

Būsiet mīļi gaidīti!

Pieteikties pa tālruni: +371 29283578

Informācija par citiem jautājumiem - tālrunis: +371 26649344