Reģ. nr. 21026311740

Pacientu pieņemšana

                    Pieņemšana                 Akūtie pacienti

Pirmdiena      8.00-13.00                     9.00-10.00

Otrdiena        8.00-13.00                     9.00-10.00

Trešdiena      8.00-13.00                     9.00-10.00

Ceturtdiena   11.00-17.00                   12.00-13.00

Piektdiena      8.00-12.00                     9.00-10.00

Uz pieņemšanu pie ārsta iepriekš jāpiesakās pa tālruni 64894115 vai prakses vietā darba laikā.

Mājas vizītes jāpiesaka līdz plkst. 15.00 un ceturtdienās no 11.00 līdz 13.00 personīgi vai pa tālruni 64894115.

Ārpus ģimenes ārsta darba laika palīdzību var saņemt, saucot neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 64860443 vai 29294093

Lūgums, apmeklējot ārstu, katram pacientam ievērot savu apmeklējuma laiku.

Veltas Igaunes ģimenas ārsta prakse  Eiropas Reģionālās attīstības fonda  (ERAF)  3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5. pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1. aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1. apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros īsteno projektu Nr.3DP/3.1.5.1.1./12/APIA/CFLA/052 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Veltas Igaunes ģimenes ārsta praksē.

Projekta mērķis ir nodrošināt Veltas Igaunes ģimenes ārsta praksi ar nepieciešamo aprīkojumu, mēbelēm, datortehniku, uzlabojot Lubānas novada un Ošupes pagasta iedzīvotāju primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Projekta kopējās izmaksas EUR 5386.00, no tām ES fonda finansējums EUR 4074.00. 

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 

Tālrunis: 64894115

E-pasts: velta.igaune@inbox.lv