Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs", Ārstniecības iestādes kods:7014-00002, ambulatorajā nodaļā piesaistītie speciālisti nodrošina norādīto ambulatoro pakalpojumu sniegšanu klientiem saskaņā ar līgumu, kas iestādei noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu.

Iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 


Ārpus darba laika neatliekamo medicīnisko palīdzību (turpmāk – NMP) var saņemt to izsaucot pa tālruni – 113.


Tuvākā ārstniecības iestāde, kur var saņemt diennakts NMP ir SIA “Madonas slimnīca” Rūpniecības ielā 38, Madonā, uzņemšanas nodaļa – 64807066.


Pieņemšanas laiki:

Ginekologs: Anita Prušakeviča

Pirmdien no plkst. 17.15 līdz plkst. 19.00

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.64894115

Ķirurgs: Andrejs Baranovskis 

Katra mēneša 2. sestdienā plkst. 9.00-13.00

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64894115 

Optometrists  Mg.phys. Sergejs Petručeņa

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26340887 

Fizikālā terapija: Dzintra Ķaune 

Pirmdien, trešdien, piektdien plkst.8:30-11:00

Procedūru aprakstus skatīt šeit

Dienas stacionārs: ārsts Velta Igaune, medicīnas māsa Ilona Bodniece

Uzņemšana ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novada, LV-4830

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis: 64894581, mob. 28374760

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894181