Veselības veicināšana

Pamatojoties uz Veselības ministrijas 06.06.2016. Rīkojums Nr. 67, lai veicinātu Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla attīstību Latvijā un sekmētu "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam" izvirzīto mērķu īstenošanai, pamatojoties uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas 2016. gada 2. maija sanāksmes un saskaņā ar Veselības ministrijas 2016. gada 11. marta normatīvā akta Nr. Ie/NA/2 "Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas nolikuma" 4.3.punktu, piešķirt Veselīgas pašvaldības statusu un uzņemt Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBU.

Informācija:

Sabiedrības veselība (angļu val. - public health) ir zinātne un māksla par to, kā ar organizētiem sabiedrības pasākumiem veicināt veselību, novērst slimības un paildzināt dzīvi.

Veselības veicināšana (angļu val. - health promotion) ir process, kas rada iespēju katram cilvēkam paaugstināt kontroli pār savu veselību un uzlabot to. Veselības veicināšanā ietilpst virkne darbību, kuru mērķis ir atbalstīt veselīgu dzīvesveidu, samazināt veselības stāvokļa nevienlīdzības starp dažādām sabiedrības grupām un ļaut indivīdiem un sabiedrībai kopumā balstīt savas izvēles uz veselīgiem principiem3. Veselības veicināšana – tie ir pasākumi, kas ietver konsultācijas, informācijas izplatīšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, dzīvesveida un paradumu maiņas veicināšanu, lai uzlabotu sabiedrības veselības stāvokli.

Sabiedrības izglītotība veselības jautājumos (angļu val. - health literacy) ir izziņas (kognitīvās) un sociālās prasmes, kas nosaka indivīdu motivāciju un spēju piekļūt, saprast un lietot informāciju tādā veidā, kas saglabā un veicina labu veselību.


NVPT darba plāna projekts 2017. gadam

Laiks

Aktivitātes NVPT pašvaldībās

NVPT sekretariāta aktivitātes

Janvāris, 2017

 

 

Februāris, 2017

Tematiskās aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules Pretvēža dienu – 4.februāri.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

Tematiskās aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

Marts, 2017

Ikgadējās monitoringa veidlapas iesniegšana (līdz 01.03. – iesūta elektroniski).

 

Tematiskās aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules Tuberkulozes dienu – 24.martu.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

NVPT ikgadējās monitoringa veidlapu datu apkopošana un analīze.

 

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

Aprīlis, 2017

Tematiskās aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules veselības dienu – 7.aprīli.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

 

Tematiskās aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

 

Maijs, 2017

Tematiskās aktivitātes pašvaldībās saistībā ar starptautisko Hipertensijas dienu – 17.maiju un starptautisko Pasaules dienu bez tabakas – 31.maiju.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz NVPT pašvaldību.

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

 

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz NVPT pašvaldību.

Jūnijs, 2017

Tematiskas aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules bērnu dienu – 1.jūniju.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

 

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

Jūlijs, 2017

Pasaules hepatīta dienai veltītas aktivitātes Latvijas pašvaldībās sadarbībā ar HIV profilakses punktiem pašvaldībās.

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

Augusts, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembris, 2017

Tematiskas aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules sirds dienu (29.09.).

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

 

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

 

 

Oktobris, 2017

Semināri NVPT koordinatoriem* par aktuālajiem veselības veicināšanas jautājumiem (9.2.4.1. ietvaros)

(piemēram, higiēnas prasību ievērošana saistībā ar pašvaldībā esošo iestāžu renovāciju, būvniecību, remontdarbiem, un to ietekmi uz sabiedrības drošību un veselību)

 

Tematiskas aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules garīgās veselības dienu (10.10.).

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

 

Seminārs NVPT koordinatoriem par aktuālajiem veselības veicināšanas jautājumiem.

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

NVPT Koordinācijas komisijas sanāksme:

1)      ar tīkla darbību saistītās aktualitātes;

2)       monitoringa veidlapu rezultātu prezentēšana;

3)      darbības jomu un galveno aktivitāšu plānošana nākamajam darba periodam.

 

Novembris, 2017

Semināri NVPT koordinatoriem* par aktuālajiem veselības veicināšanas jautājumiem (9.2.4.1. ietvaros)

 

HIV testēšanas nedēļai veltītas aktivitātes pašvaldībās

 

Tematiskās aktivitātes pašvaldībās saistībā ar Pasaules diabēta dienu – 14.novembri.

·         t.sk. aktuālās informācijas izplatīšana pašvaldībā.

 

Seminārs NVPT koordinatoriem par aktuālajiem veselības veicināšanas jautājumiem.

 

 

 

Tematiskas aktuālās informācijas sagatavošana un izsūtīšana pašvaldībām.

Decembris, 2017

NVPT pašvaldību sanāksme. Gada aktivitāšu kopsavilkums.

 

NVPT pašvaldību sanāksme.

Gada aktivitāšu kopsavilkums:

1)      monitoringa veidlapu rezultātu prezentēšana;

2)      atskaite par iepriekšējā darba periodā paveikto;

3)      darbības jomu un galveno aktivitāšu plānošana nākamajam darba periodam.

 

 

*9.2.4.1. ietvaros paredzētas apmācības arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem

Papildus – SPKC organizēti izglītojoši pasākumi, semināri un sabiedrības informēšanas kampaņas.

Atbilstoši aktuālajai situācijai NVPT darba plāns tiks papildināts ar aktivitātēm saistībā ar ESF finansējuma apgūšanas procesu.