Jums ir vienreizēja iespēja iepazīt Lubānas nozīmīgākās un interesantākās vietas, kopā ar Lubānas novadnieku, dziesminieku un sava novada patriotu Miķeli Gruzīti gida lomā!

Uzzināsiet faktus par Lubānas vēsturi un mūsdienām, un, kas zina, varbūt zem Aiviekstes ozoliem kopā nodziedāsiet kādu tautā iemīļotu dziesmu. No 2007.-2009.gadam M.Gruzītis bijis Lubānas novada priekšsēdētājs. Pašreiz aktīvi darbojas savā zemnieku saimniecībā "Lettes".

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni: +371 29164331 (Miķelis).