Finanšu un attīstības komitejas sēde

 Registration Closed
 
0
Kategorija
Jaunumi
Datums
2021-01-25 09:00
Vieta
Komitejas sēde notiks videokonferences veidā

Komitejas sēdē tiks izskatīti jautājumi

1. Par 2021.gada budžeta projekta KULTŪRAS NAMS ieņēmumu/izdevumu tāmi.
2. Par 2021.gada budžeta projekta SOCIĀLAIS DIENESTS ieņēmumu/izdevumu tāmi.
3. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai.
4. Par noteikumu Nr. 1 "Mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība" pieņemšanu.
5. Par 2020. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu.
 
 

Visi datumi

  • 2021-01-25 09:00