Finanšu un attīstības komitejas sēde

 Registration Closed
 
0
Kategorija
Jaunumi
Datums
2020-06-26 10:00
Vieta
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lubānā, Tilta ielā 11
Darba kārtībā jautājumi:
1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā.
2. Par sakņu dārzu teritorijas platības noteikšanu.
3. Par nosaukuma maiņu īpašumam “Kokneši”, Indrānu pag., Lubānas nov.
4. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” apstiprināšanu.
5. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto..."apstiprināšanu.
 
 

Visi datumi

  • 2020-06-26 10:00