Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2019. gada 7. marta spriedumu lietā nr.   2018‑11‑01 pašvaldības amatpersonu atalgojumi pašvaldības interneta vietnē netiek publicēti. 

Sprieduma teksts ir pieejams Latvijas Republikas Satversmes tiesas mājaslapā: Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā nr. 2018-11-01

Preses relīze par spriedumu, pieejama Latvijas Republikas Satversmes tiesas mājaslapā:

Normas, kas noteic valsts un pašvaldību institūcijām pienākumu publicēt un vismaz astoņus gadus glabāt to mājaslapās informāciju par to amatpersonu un darbinieku atalgojumu, neatbilst Satversmei

 

Lubānas novada pašvaldības valsts amatpersonu atalgojums 2019. gadā:

 

Februāris

Janvāris

 

 

 

Jaunākie notikumi

14
Jūl
Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu

25
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē

25
Jūl
Plkst. 13:00 Lubānas Vecajos kapos Plkst. 14:00 Lubānas Jaunajos kapos

01
Aug
Visagala kapsēta