Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2019. gada 7. marta spriedumu lietā nr.   2018‑11‑01 pašvaldības amatpersonu atalgojumi pašvaldības interneta vietnē netiek publicēti. 

Sprieduma teksts ir pieejams Latvijas Republikas Satversmes tiesas mājaslapā: Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā nr. 2018-11-01

Preses relīze par spriedumu, pieejama Latvijas Republikas Satversmes tiesas mājaslapā:

Normas, kas noteic valsts un pašvaldību institūcijām pienākumu publicēt un vismaz astoņus gadus glabāt to mājaslapās informāciju par to amatpersonu un darbinieku atalgojumu, neatbilst Satversmei

 

Lubānas novada pašvaldības valsts amatpersonu atalgojums 2019. gadā:

 

Februāris

Janvāris

 

 

 

Jaunākie notikumi

21
Feb
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst. 09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas telpās (1.stāvā, 1.kabinetā).

21
Feb
Lubānas pilsētas klubā
Ieeja: bērniem - 4,50 EUR, pieaugušajiem - 6,50 EUR

21
Feb
Lubānas pilsētas bibliotēkā
Alfa kursu rīko Lubānas ev.lut. draudze. Alfa kursa laikā būs iespēja iziet Iesvētes mācību. Lūk, ko par Alfa kursu teikuši

23
Feb
Lubānas pilsētas klubā