Biedrības "Latvijas Lauku forums" (LLF) komanda tic, ka Latvijas lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties! Latvijas Lauku forums ir visas Latvijas lauku attīstības speciālistu un entuziastu komandas darbs kopīgu mērķu sasniegšanai. Biedrība sadarbojas   ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ir biedrs vairākos lielākajos Eiropas lauku organizāciju apvienību sadarbības tīklos, kā arī Latvijas Platformā attīstības sadarbībai (LAPAS), Latvijas Pilsoniskajā aliansē (eLPA), Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē (LOSP) un Eiropas Kustība Latvijā (EKL).

LLF ir dibināts 2004.gada 22. decembrī un reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 27. aprīlī. LLF apvieno Latvijas lauku nevalstiskās organizācijas, lai:
  • veicinātu Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
  • stiprinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību;
  • pārstāvētu Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
  • sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, uzņēmumiem un citām institūcijām;
  • uzturētu Lauku kopienu parlamenta kustību Latvijā;
  • paplašinātu mūžizglītības piedāvājumu laukos;
  • veicinātu teritoriju ilgtspējīgas attīstības pētniecības procesus.

Ir sagatavots metodisko materiālu, kas palīdzēs izprast iedzīvotāju dažādos viedokļus par lauku attīstību un vajadzībām ar pavisam praktiskiem piemēriem. Metodiskais materiāls pieejams lasīšanai šeit e-grāmatas formātā - https://goo.gl/AQ2H3B un pielikumā pievienojām versiju drukai. Metodiskais materiāls ir publicēts arī mājaslapā - http://llf.partneribas.lv/archives/5167.

LLF padomes loceklis Āris Ādlers uzskata, ka: "Šīs vadlīnijas ir domātas tiem cilvēkiem, kuri, pirmkārt, vēlas dzīvot lauku teritorijā, otrkārt, savu dzīves vietu redz kļūstam labāku, nevis lielāku, un treškārt, tiem, kuri ir gatavi transformēt savas (personiskās) vēlmes savas kopienas vajadzībās un to risinājumos. Izstrādājot šīs vadlīnijas, es gribu izcelt sadarbības aspekta nepieciešamību, spēju veltīt laiku sarunām un domāšanai, kā arī spējai iecerēto un saplānoto īstenot dzīvē. Tomēr ņemiet vērā, ka Jūs šajā metodiskajā materiālā neatradīsiet atbildi uz jautājumiem, kā sadarboties, kā nodrošināt iekļaujošu diskusiju kopienas vidū un aspektus par ideju īstenošanu dzīvē."? 

Latvijas lauku kopienu parlaments (LLKP) ir LLF organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto reizi. 2019.gadā 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā 4. LLKP pulcēs ap 200 pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā.

Pasākuma tematiskais virziens:

Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti, ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas sekmē jaunu dzīvesstilu iniciatīvu veidošanos laukos. 2019. gada vasarā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties un vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas veidotājiem - apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.

Parlamenta vēsture:

1. Latvijas Lauku kopienu parlaments notika 2013. gada 7. un 8. jūnijā Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Aglonas un Riebiņu novados, kas saveda, rosināja un radīja sadarbību, pārliecību par aktīviem laukiem un rīcības plānu līdz 2015. gadam;

2. Latvijas Lauku kopienu parlaments notika 2015. gadā no 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē. Pasākumā tika diskutēts par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, lai rastu risinājumus, iespējas lauku reģionu attīstībai, izaugsmei un ilgtspējai.

3. Latvijas Lauku kopienu parlaments notika 2017. gadā no 15. līdz 18. jūnijam Kandavā. Kopīgi tika izstrādāta rezolūcija Latvijas lauku nākotnei, kurā dalībnieki atbalstījuši 10 būtiskākos virzienus lauku nākotnes attīstībai nākamajiem diviem gadiem, paužot nepieciešamību iekļaut vairākus punktus nākamajam Latvijas Nacionālajā attīstības plānam, Lauku attīstības programmai pēc 2020. gada, Reģionālajās attīstības pamatnostādnēm pēc 2019. gada, Sabiedrības virzītai vietējai attīstībā pēc 2020. gada, kā arī Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs pēc 2018. gada. Parlamenta dalībnieki rosinājuši Ministru kabineta un NVO memoranda padomei aktīvi rīkoties, lai Ministrijas un pašvaldības uzlabotu tiesisko vidi dažādu funkciju deleģēšanai nevalstiskām organizācijām, kā arī veicinātu sabiedrības iespējas iesaistīties caurspīdīguma veicināšanā valsts pārvaldē un pašvaldību darbā.

Informāciju par parlamenta norisi, aktualitātēm un pieteikšanās kārtību varēs iegūt mājas lapā: www.laukuforums.lv. Par biedrību Latvijas Lauku forums vairāk uzziniet  mājas lapā www.llf.partneribas.lv, kā arī sociālajos tīklos: www.facebook.com/laukuforumswww.instagram.com/laukuforums/.

 

Informāciju sniegusi:

Biedrība "Latvijas Lauku forums" 

 

 

Jaunākie notikumi

17
Mai
Lubānas pilsētas klubā
2021. gada 17. maijā no plkst. 9.00 – 12.00 DONORU DIENA Lubānas pilsētas klubā (Tilta ielā 14).

06
Jūl
Otrdien, 6. jūlijā (pārcelts no 2. jūlija), Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas