VSIA “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – Jūras administrācija) prioritāte ir drošība uz ūdens, tāpēc svarīgi, ka pašvaldībās pasažieru pārvadājumi pa ūdeņiem (upēm, ezeriem u.tml.) komerciālos nolūkos notiek tikai ar tādiem kuģošanas līdzekļiem, kuri ir reģistrēti Jūras administrācijas Latvijas Kuģu reģistrā (turpmāk – Kuģu reģistrs). 

Saskaņā ar Jūras kodeksa 8. panta otrās daļas 1. punktā noteikto kuģošanas līdzekļus, kuri pārvadā pasažierus komerciālā nolūkā, ir jāreģistrē Kuģu reģistrā. Reģistrācija Kuģu reģistrā paredz, ka tiek veikta kuģa pārbaude, lai pārliecinātos par tā atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām – kuģa un tā aprīkojuma drošību, apkalpes kvalifikāciju un prasmi rīkoties avārijas situācijās.

Saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma (turpmāk – JPJDL) 65. pantā noteikto par kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā atbildība, proti, atbilstoši JPJDL 65. panta otrajai daļai par reģistrācijai pakļauta kuģa ekspluatēšanu, ja tas nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir paredzēta administratīvā atbildība, uzliekot naudas sodu kuģa vadītājam no divsimt līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Administratīvā pārkāpuma procesu par JPJDL 65. panta otrajā daļā (par pārkāpumiem iekšējos ūdeņos, kuri izdarīti ar kuģi, kas nav pakļauts ISM kodeksa prasībām), 66. pantā (par pārkāpumiem, kurus izdarījis kuģošanas līdzekļa vadītājs iekšējos ūdeņos), 67., 68., 69. pantā, 70. panta septītajā, astotajā, devītajā un desmitajā daļā (par pārkāpumiem, kurus izdarījis kuģošanas līdzekļa vadītājs iekšējos ūdeņos), 71. pantā (par pārkāpumiem iekšējos ūdeņos) veic Valsts policija vai pašvaldības policija.

Kuģošanas līdzekļu īpašniekiem jāvēršas Jūras administrācijas Kuģu reģistrā pa tālruni 67062162 vai 67062165, e-pasts kr@lja.lv vai Kuģošanas drošības inspekcijā pa tālruni 67062166 vai 67062168, e-pasts kdi@lja.lv jautājumos par kuģa drošības pārbaudi un reģistrāciju. Detalizēta informācija par augstākminētiem jautājumiem pieejama mājaslapā www.lja.lv

“Latvijas Jūras administrācija”
valdes loceklis Edgars Gļaņenko

 

 

 Jaunākie notikumi

16
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

17
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

19
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

21
Jūl
Brīvdienu mājā "Zvaigznītes", Meirānos
Ja arī tu cep maizi un gribi piedalīties, zvani 26184802, 26825836.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.