14. septembrī Meirānos norisināsies sporta spēles "Rudens svētki Meirānos 2019".

Pasākuma mērķis - izbaudīt rudens burvību un veicināt ģimeņu, draugu, novadnieku saliedētību. Sporta spēļu norises vieta - Meirānu Kalpaka pamatskolas un tautas nama teritorija. Dalībnieku reģistrācija paredzēta jau no plkst. 10.00. Sporta svētku svinīgā atklāšana notiks plkst. 11.00.

Pasākumā darbosies 11 stacijas, piepūšamā pilsētiņa, radošās darbnīcas, bufete "Gerdas garša", hennas zīmējumi un kokteiļi, "krāsu virpulis". Laipni aicināti visi novada iedzīvotāji!
Pasākumu atbalsta Lubānas novada pašvaldība un biedrības "Vienā solī", "Aborieši", "Meirānieši".

 

“Rudens svētki Meirānos 2019”

 Nolikums

 Mērķis un uzdevumi

1. Izbaudīt rudens burvību.

2. Veicināt  ģimeņu, draugu, novadnieku saliedētību.

3. Popularizēt iedzīvotājos veselīgu dzīvesveidu un veidot sporta tradīcijas novadā.

4. Sekmēt interesi par aktīvu atpūtu, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu.

5. Noskaidrot uzvarētājus  komandu sacensībās.

Vieta un laiks

Svētki notiks 2019. gada 14. septembrī Meirānu Kalpaka pamatskolas un Meirānu tautas nama teritorijā.

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00

Sporta svētku svinīgā atklāšana plkst. 11:00

Organizatori

Lubānas novada pašvaldība, biedrība “Vienā solī”, “Aborieši”, ”Meirānieši”, Lubānas novada jauniešu centrs.

Sacensību galvenais tiesnesis Andris Seipulis (tālr. 28380959).

Par protestu, konfliktsituāciju risināšanu atbild attiecīgā stacijas tiesnesis. Ja konfliktsituāciju nevar atrisināt uz vietas, tad lēmumu pieņem sporta svētku galvenais tiesnesis.

Dalībnieki

 Komandā vismaz 4 dalībnieki, piemēram (tētis + mamma + bērns + bērns+ radinieks). Tēti var aizvietot vectēvs, lielais brālis, onkulis vai krusttēvs, brālēns; savukārt mammu – vecmamma, lielā māsa, tante, krustmāte, māsīca. Komanda ir padomājusi par vienotu komandas noformējumu, komandas nosaukumu un komandas devīzi.

Organizatori var nepielaist komandu vai dalībnieku startam, ja rodas aizdomas, ka kāds no komandas dalībniekiem atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā, kā arī situācijās tiek novērota neadekvāta uzvedība.

Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams.

Dalībniekiem, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu jāapliecina, ka tiks ievērotas drošības prasības pasākuma norises vietā, kā arī par savu veselības stāvokli, savu bērnu drošību un veselību atbild katrs dalībnieks personīgi.

Organizatori nodrošina dežurējošo medicīnisko personālu.

Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā.

Nodrošinājums

Organizatori nodrošina sacensības ar nepieciešamo aprīkojumu un piemiņas balvām.

Dalībnieku veselība

Dalībniekiem, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu jāapliecina, ka tiks ievērotas drošības prasības pasākuma norises vietā, kā arī par savu veselības stāvokli, savu bērnu drošību un veselību atbild katrs dalībnieks personīgi.

Organizatori nodrošina dežurējošo medicīnisko personālu.

Programma

Sporta svētkos iekļautas dažādas aktivitātes, spēles un stafetes, kas saistītas ar skriešanas, lekšanas, mešanas un citiem uzdevumiem.

Pie katras disciplīnas stacijas atradīsies tiesnesis, kas katrai komandai izskaidros noteikumus.

Disciplīnas

Vikinga kuģa iekarošana – piedalās visa komanda. Novada puzle, kuģis, finišs. Sacensības notiek uz laiku.

Lielā vertikālā puzle – piedalās  komanda ar 4  dalībniekiem. Puzle ir pabeigta tikai pēc tiesneša akcepta. Sacensības notiek uz laiku.

Kartupeļu talka. Noteiktā kvadrātā zālē tiek izbērti kartupeļi, kuri pēc iespējas ātrāk jāsalasa. Katrs nepaceltais kartupelis + 5 soda sekundes. Sacensības notiek uz laiku.

Disku golfs – piedalās ģimenes komanda ar 4 dalībniekiem. Komandai pēc iespējas ar mazāku metienu skaitu jātrāpa disks norādītajā grozā. Mešana notiek komandas biedriem mainoties.

 Makšķerēšana. Makšķerē visa komanda. Divu minūšu laikā jāizvelk pēc iespējas vairāk zivis, izvelkot zivi, mainās komandas dalībnieks.

Orientēšanās takās –  piedalās ģimenes komanda ar 4 dalībniekiem. Sacensības  notiek izvēles distancē. Jāapmeklē 13 no 15 kontrolpunktiem. Vērtēšana laika izteiksmē.

Zvēru biedēšana. Tiek izmests metamais kauliņš, lai noteiktu, kurš zvērs ir jābiedē, Punktus saņem tikai tie, kuri trāpa zvēram ar biedēkli. Pieci metieni katram dalībniekam pa vienam.

Elku stabs. Pie koka staba tiek skrūvētas pudeles, katram dalībniekam jāveic divi apļi. Vērtēšana notiek  laika izteiksmē.

Lodes labirints.  Komandai, turot rokās lielu koka disku, jāizripina bumba pa labirintu līdz centram.

Siena svēršana.  Tiesnesis nosaka, cik iesvērt deķī sienu, lai kazas būtu paēdušas. Uzvar precīzākais.

Atmiņas spēle. Jānoskatās uz galda izveidotā figūra un ar skrejriteni jāaizbrauc izveidot tāda pati figūra uz otra galdiņa. Tiesnesis stāv pie otrā galdiņa. Sacensības notiek uz laiku.

Vērtēšana

Sacensības tiesās neatkarīgi tiesneši.

Apbalvo pirmo desmit vietu ieguvējus komandu disciplīnu kopvērtējumā.

Specbalvas: Labākais komandas noformējums; Gausākā ģimene.

Dalības maksa

Svētki Meirānos ir bezmaksas pasākums.

Publicitātes vajadzībām pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie pasākuma organizatoriem.

Galvenais tiesnesis Andris Seipulis

Jaunākie notikumi

17
Mai
Lubānas pilsētas klubā
2021. gada 17. maijā no plkst. 9.00 – 12.00 DONORU DIENA Lubānas pilsētas klubā (Tilta ielā 14).

06
Jūl
Otrdien, 6. jūlijā (pārcelts no 2. jūlija), Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas