Ārkārtējā situācija Latvijā tika izbeigta 9.jūnijā, tā ceturtdien, 8. jūnijā, lēma valdība ārkārtas sēdē. Tomēr ir saglabājusies virkne ierobežojumu, kas jāzina un jāievēro ikvienam iedzīvotājam. Ministru kabinets 2020. gada 9. jūnijā ir pieņēmis noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” kuri nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. Noteikumi stājās spēkā 2020. gada 10. jūnijā un ir pieejami: https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosana