Vidzemes kultūras programmā var nobalsot katrs par 3 projektiem. Aicinu būt aktīviem un balsot. Uz aktivitātēm Lubānas novadā attiecas projekti:
  • Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA projekts “Broņislavas Martuževas rakstu akmeņi” 1. posms". Teritorijā pie Broņislavas Martuževas Dzejas klēts plānots uzsākt Broņislavas Martuževas Dzejas dārza akmeņu kompozīcijas veidošanu.
  • Biedrības “Pie Kraujas” projekts “Laika cilpa Lubāna mitrajā”, kurā ir ietverta arī Lubānas pilsētā, dabas takā “Aiviekstes ozoli” akmens laikmeta apmetnes atjaunošana.
  • Madonas novada bibliotēkas projekts “Novadu kultūras mantojuma parāde: Kulinārais kalendārs. Godi. Cilvēkstāsti.” Projektā, iesaistot jauno paaudzi, paredzēts  uzklausīt un pierakstīt 14 pagastos Madonas novadā, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu godu saimnieču  cilvēkstāstus, pierakstot receptes katrai dienai, kuras tiks apkopotas virtuālā „Kulinārā kalendārā”.
https://balso.vidzeme.lv/Balsot var pieslēdzoties ar Latvija.lv,  un lai Tava balss tiktu ieskaitīta, ir jānobalso par 3 projektiem.  
Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste
 Ilze Kraukle
 26374962

Jaunākie notikumi

06
Jūl
Otrdien, 6. jūlijā (pārcelts no 2. jūlija), Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas