Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai bijušās bibliotēkas Lubānas novada Indrānu pagasta “Baložos”  telpas 118,8 m² platībā, rīkojot nomas tiesību rakstisku izsoli. Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7058 004 0128, ēkas kadastra apzīmējums 70580040128001.

Nomas nosacījumi:

• nosacītā nomas maksa mēnesī: 37,50 euro;

• lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšana;

• nomas termiņš: līdz 12 gadiem.

Rakstisks pieteikums jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2021.gada 23. aprīlim plkst.14.00.

Izsoles noteikumi 

Tālr. informācijai 64894941

Jaunākie notikumi

06
Jūl
Otrdien, 6. jūlijā (pārcelts no 2. jūlija), Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas