Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja:  Sandra Līcīte     

              

Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas darba laiks:

Pirmdien 8.00-12.30 13.30-18.00

Otrdien   8.30-12.30 13.30-17.30

Trešdien 8.30-12.30 13.30-17.30

Ceturdien 8.30-12.30 13.30-17.30

Piektdien 8.30-12.30 13.30-16.30

Ērtākai un ātrākai pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot e-pakalpojumus:

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRI

www.epakalpojumi.lv

www.latvija.lv

VEIDLAPAS IESNIEGUMIEM DZIMTSARAKSTU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

Iesniegums dzimšanas apliecības (izziņas) izsniegšanai

Iesniegums miršanas apliecības (izziņas) izsniegšanai

Iesniegums laulības apliecības (izziņas) izsniegšanai

Laulības noslēgšanas iesniegums

Paternitātes atzīšanas iesniegums

Trīspusējs paternitātes atzīšanas iesniegums


 Dzimtsarakstu nodaļas galvenie uzdevumi:

1. Veikt dzimšanas, laulību un miršanas reģistrāciju Lubānas novadā. 

2. Veidot vienotu arhīva fondu, nodrošināt arhīva dokumentu uzskaiti, glabāšanu un izmantošanu.

3. Kārtot vārda, uzvārda un tautības maiņas lietas, civilstāvokļa reģistru atjaunošanas, labošanas, papildināšanas, un anulēšanas lietas, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu vai tiesas spriedumu.

4. Izdarīt labojumus un papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, tiesas spriedumu vai administratīvu aktu.

5. Izsniegt atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistru apliecības un izziņas vai reģistru norakstus

6. Veikt Lubānas novada administratīvajā teritorijā esošajās baznīcās noslēgto laulību reģistru arhivēšanu.

7. Organizēt un nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu nodaļā

8. Veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām personām civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi

Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumi par laulību reģistrācijas ceremoniju sagatavošanu un vadīšanu

Civillikums

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums

03.09.2013. MK noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

24.09.2013. MK noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"


Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas statistika 1994. - 2019. gadā 

Gads

Reģistrēti dzimušie

Reģistrēti mirušie

Reģistrētas laulības

Pavisam

t.sk. dzimtsarakstu nodaļā

t.sk. baznīcās

1994

50

63

12

8

4

1995

37

61

7

4

3

1996

27

41

9

8

1

1997

35

67

5

4

1

1998

14

48

3

1

2

1999

24

52

12

9

3

2000

20

49

7

4

3

2001

21

48

6

2

4

2002

27

46

13

8

5

2003

30

53

5

2

3

2004

19

56

8

5

3

2005

21

38

7

5

2

2006

24

36

7

3

4

2007

18

51

9

6

3

2008

19

50

11

7

4

2009

16

37

5

5

-

2010

19

34

6

5

1

2011

12

27

4

4

-

2012

18

46

5

3

2

2013

18

37

8

8

-

2014

15

32

13

9

4

2015

16

44

15

10

5

2016

16

32

8

4

4

2017

16

32

7

5

2

2018

6

15

15

11

4

2019

9

17

11

6

5

2020

7

36

2

1

1

Dzimtsarakstu nodaļas Lubānas pilsētā un Indrānu pagastā savu darbību uzsāka ar 1994. gada 1. janvāri. No 2006. gada līdz novada izveidošanai (2007. gada 30. oktobrī) darbojās apvienotā Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta dzimtsarakstu nodaļa. Tā kā Lubānas novada pašvaldība ir Lubānas novada un Indrānu pagasta pašvaldību saistību pārņēmēja, visi civilstāvokļa reģistrācijas akti (dzimšanas, miršanas, laulību), kas no 1994. gada 1. janvāra izdarīti Lubānas pilsētā vai Indrānu pagastā, glabājas Lubānas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā.

Pārskats par Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas darbu 2020.gadā

Pārskats par Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas darbu 2019.gadā

Pārskats par veikto darbu dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā

Pārskats par veikto darbu dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā

Pārskats par veikto darbu dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā

Pārskats par veikto darbu dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā

Pārskats par veikto darbu dzimtsarakstu nodaļā 2014. gadā

 

 

Lubānas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Reģ.Nr.: 40900015643

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads, LV-4830, 2.stāvā 

Telefons:
64894434

E-pasts: dzimts@lubana.lv


dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja: Sandra Līcīte