Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidots jauns novads.

Apvienojot Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļu, Cesvaines novada Dzimtsarakstu nodaļu, Ērgļu novada Dzimtsarakstu nodaļu, Lubānas novada Dzimtsarakstu nodaļu,  rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidota Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa ar darbības teritoriju – Madonas novada administratīvā teritorija. 

Jaunizveidotā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa savu darbību uzsākusi 2022.gada 1.janvārī. 

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja - Vineta Lamberte
Kontakttālruņi: +37164860073; +37129114065
e-pasts: vineta.lamberte@madona.lv; dzimtsaraksti@madona.lv

Dzimtsarakstu speciāliste - Iveta Škapare
Kontakttālruņi: +37164860073; +371 25453426
e-pasts: iveta.skapare@madona.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Lubānā  - Anda Vaska
Kontakttālrunis: +37125442415
e-pasts: anda.vaska@madona.lv

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas NOLIKUMS

Aktuāla informācija par pieņemšanas laikiem, jaunumiem pieejama šeit

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801
Tālrunis: +371 64860073; mob.t.:  +37125453426
e- pasts: dzimtsaraksti@madona.lv

Reģ. Nr. LV 90000054572 
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X 

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.