Kultūrizglītības iestādes: Lubānas kultūras nams, Meirānu tautas nams, Lubānas Multifunkcionālais centrs, Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Lubānas pilsētas bibliotēka un Meirānu bibliotēka.

Kultūrizglītības iestādes nodrošina: iespēju robežās profesionālās mākslas pieejamību pārvaldes iedzīvotājiem, nodrošina iedzīvotāju dalību valsts un pilsētas svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisēs, veicina kultūras vērtību saglabāšanu un pieejamību iedzīvotājiem organizējot koncertus, izrādes un izstādes, kino seansus,  atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem.

Projekta  “Multifunkcionālas zāles izveide Lubānas pilsētas klubā” sasniegto mērķu uzturēšana 

2016. – 2017. gadā veiksmīgi noslēdzās  projekts “Multifunkcionālas zāles izveide Lubānas pilsētas klubā”. Tas tika realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” "Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020." (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2203-000004).)

No 2017. gada rudens esam pieraduši redzēt Lubānas pilsētas klubā rīkotos pasākumus ar vizuālām projekcijām uz skatuves lielā ekrāna. Kopš tā laikā kluba telpas tiek izmantotas dažādām konferencēm, semināriem, apmācībām un sanāksmēm. Projekta ietvaros uzstādītā stacionāra skaņu aparatūra, kur skandas ir stacionāri novietotas blakus skatuvei uz speciāli veidotiem paliktņiem, vadi, kas  ir slēpti gar sienu malām, ļauj palielināt pašlaik brīvu telpu gan uz skatuves, gan zālē. 2020. gadā klubā tika parādītas tikai trīs filmas, jo valstī bija ārkārtas situācija un nebija tādas iespējas, bet, pateicoties šim projektam, vidēji gadā tiek parādītas desmit filmas.
Par 2020. gada kultūras aktivitātēm Lubānas pilsētas klubā un Meirānu tautas namā var lasīt pašvaldības izdevumā “Lubānas Ziņas”. http://www.lubana.lv/images/Lubana_15_01_2021.pdf 
2018. gada Broņislavas Martuževas dzimšanas dienai veltīts koncerts, kurā tika izmantota gan stacionārā uzstādītā skaņu aparatūra. gan tika iekļautas projekcijas uz lielā ekrāna. 

2019. gadā izmantojot projekcijas un stacionāro skaņu iekārtu Lubānas pilsētas klubā notika amatierteātra Antona Čehova izrāde  Trīspadsmit stāsti”.

Tikai pateicoties šim projektam varēja realizēt šādus tehniski sarežģīti organizējamus pasākumus:

· Šādā radošuma pilnā atmosfērā 3. oktobrī 300 dziedātāji kopā ar klausītājiem Baldonē, Garkalnē, Līgatnē, Lubānā un Tbilisi, vienlaicīgi sadziedoties multimediālā kopdziedāšanas akcijā “Dziesmu Ziedi”, svinēja diriģenta Jāņa Dūmiņa dienu. Visu pasākuma norises vietu kopību ļāva sajust savstarpējā saziņa tiešsaistē. Šogad akcija noritēja Baldones kultūras centrā, Garkalnes novada kultūras centrā „Berģi“, Līgatnes Kultūras namā, Lubānas pilsētas klubā, Gruzijas neredzīgo biedrības kultūras centrā un Gruzijas sieviešu folkloras kopas “Nanina” dalībnieces mājā, Tbilisi.

 · 2020. gada  11. jūnijā plkst. 19.00 virtuālo pirmizrādi tiešsaistē piedzīvos teātra trupas KVADRIFRONS izrāde “LV vs RU”. Izrāde bez maksas tika rādīta arī Lubānas pilsētas klubā.

 

Lubānas kultūras nams
Adrese: Oskara Kalpaka iela 4-2, Lubāna, Madonas novads, LV-4830
Tālrunis: + 371 26594314

Meirānu tautas nams
Adrese: "Tautas nams", Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Madonas novads,  LV-4826
Tālrunis: + 371 28307998

 

Jaunākie notikumi

16
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

17
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

19
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

21
Jūl
Brīvdienu mājā "Zvaigznītes", Meirānos
Ja arī tu cep maizi un gribi piedalīties, zvani 26184802, 26825836.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.